Presisering om korn høstet som grovfor

LMD bestemte i sommer at korn høstet som grovfor omregnes til kornavling etter en omregningstabell.

For de foretak som høstet korn som grovfor i tidsrommet 6. juli til 16. juli gjelder at foretaket selv kan velge om de ønsker avlingen medtatt i avlingsskadeerstatning i kornproduksjonen eller i grovforproduksjonen. Dette betyr at arealet skal oppgis som kornareal i søknad om produksjonstilskudd, mens en kan velge om en vil søke om avlingsskade omregnet til korn eller som mengde grovfor.


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as