Merete Furuberg og Nils Kristen Sandtrøen Foto: Leonid Rødsten

Pressevarsel

Jordbruksoppgjøret 2018 nærmer seg!

Fredag 13. april kl. 10.00 – 12.00 inviterer Norsk Bonde- og Småbrukarlag pressen til orienteringer før jordbruksoppgjøret 2018. Sted: Akersgata 41.

Program:

• Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, " Forventninger og aktuelle krav jordbruksoppgjøret 2018."

• Generalsekretær Olaf Godli " Hva viser tallene fra Budsjettnemnda og hva betyr det for årets krav?"

• Nils Kristen Sandtrøen, landbrukspolitisk talsperson AP. Hva slags jordbrukspolitikk er det flertall for på Stortinget?

• Spørsmål fra pressen.

Tallene fra Budsjettnemnda vil bli offentliggjort 12. april. Jordbrukets krav vil bli overlevert staten om lag 26. april.

For mer informasjon, og påmelding , bes media kontakte ass. generalsekretær John Petter Løvstad på e-post john.petter@smabrukarlaget.no eller tlf 45025212.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as