Rovdyrmøte 4. juni

Debatt om rovdyrforvaltning og rovdyrpolitikk på Ruste Bygdahus, Vinstra, på mandag 4. juni kl. 19.00

Paneldeltakarane er:
- Ole Petter Berget, sauebonde og leiar i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag
- Rune Støstad, ordførar i Nord-Fron Arbeiderparti
- Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet
- Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne
- Thomas Cottis, Naturvernforbundet i Hedmark
- Hans Bårdsgård, kommentator i Nationen


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as