Lam med knust strupe etter ulveangrep. Foto: Per Fossheim

Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus

Dato: 30. november og 1. desember 2017
Tid: torsdag kl 10-18, fredag kl 8.30-13.00
Sted: Oslo, Thon Hotell Opera

Foreløpig tema:

• Rovdyrtapene rundt omkring i landet
• Ulveangrepene på Hadeland, Toten og Hurdal
• Skadefelling – hva skal til for å lykkes
• Fluemark og skadedokumentasjon
• Hvordan brukes FKT-midlene
• Erstatning og avkorting
• SNO skadedokumentasjon
• Politisk debatt om beitedyrs- og rovviltpolitikk
• I oppsummeringen; Hvor har vi framgang og hvor står det stille rovdyr/beitebruk

FKT-prosjeketet, et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Målgruppe: beitebrukere, politikere, rovviltnemnder og øvrig rovviltforvaltning, samt andre med interesse for utmarksbeiting og konflikten mellom rovvilt og beite dyr.

Pris:

Dagpakke: kr. 635,- pr. dag

Festmiddag: kr. 550.-

Overnatting enkeltrom inkludert frokost: kr 1355.-

Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost: 775.-

Påmelding til Norsk Sau og Geit senest innen. 30. oktober 2017. Påmelding kan registreres elektronisk via lenke.

http://www.nsg.no/forsiden/beiteseminar-med-matproduksjon-og-rovviltfokus-article12540-364.html

 

 


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as