Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5

Oslo tingrett har i dag gitt WWF medhold i kravet om at lisensjakten på ulv skal stanses inntil det foreligger en endelig dom i søksmålet fra WWF om at vedtaket i Klima- og miljødepartementet fra 25. september skal kjennes ugyldig.

Vedtaket i KLD innebar en avvising av klagen fra bl.a. WWF om at vedtakene i rovviltregionene 4 og 5 om lisensfelling av i alt 36 ulver, både innenfor og utenfor ulvesonen, var ugyldige. Rovviltnemndenes vedtak ble fattet 26. juni 2017.

- Dagens kjennelse fra Oslo tingrett blir møtt med vantro fra et samlet jordbruk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg. Dette innebærer at lisensfellingen i de to regionene opphører med øyeblikkelig virkning. Konsekvensen av vedtaket gjør det umulig å foreta en helt nødvendig reduksjon av ulvebestanden i disse områdene. Resultatet av vedtaket kan bli en beitesommer i 2018 som blir enda blodigere enn det vi opplevde på Hadeland/Toten og i Hurdal i sommer, sier Furuberg.

- Slik rettssystemet fungerer kan det i verste fall gå inntil et halvt år før hovedsøksmålet kommer opp for retten, sier Furuberg. Da står en ny beitesesong for døren. I mellomtiden har kjennelsen fra i dag gjort det ulovlig å gjennomføre den lisensjakten som to rovviltnemnder har vedtatt og som Klima- og miljødepartementet har stadfestet. Jeg vil på det sterkeste anmode rettsapparatet om å få behandlet søksmålet fra WWF så raskt som mulig, slik at vi kan en avgjørelse i denne saken, sier Furuberg. Jeg frykter dessverre at denne kjennelsen kan bidra til at enda flere vil velge å slutte med beitedyr i områdene utenfor ulvesonen, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as