TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN

I et fellesbrev fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Klima- og miljøminister Helgesen, krever de tre organisasjonene at regjeringen fører en rovviltpolitikk i samsvar med Stortingets vedtak. Hele brevet kan du lese her:

/share/mime/48/pdf.png TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN
(fellesbrev-til-helgesen-vedr-tillitskrisen-rovviltnemnder-skadefellingslag.pdf, 158kB)