Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ny KSL-standard klar 8.oktober

Oppdaterte krav og regler fra varemottakerne og myndighetene er nå oppdatert i KSL-standarden. Fra 8. oktober vil alle brukere finne den oppdaterte standarden inne på «Din side» i KSL. - Største endring i år er tilpassing til den nye Dyrehelseforskriften. Les mer på Matmerk.no 

Prop. 119 S Tørken 2018

Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 28. september 2018, godkjent i statsråd samme dag. Tillegg til statsbudsjettet 2018 som resultat av tørken

Les dokumentet


Omsetningsmuligheter for økologisk lokalmat - åpent møte

Friluftslivet skal satse mer på bærekraftig og naturvennlig mat. Fler og fler ønsker økologisk lokalprodusert mat. Hvordan kan du som bonde være med på denne satsingen? Tirsdag 23.10. på Valbjør gard, Vågå

Omsetningsmuligheter for økologisk lokalmat - åpent møte - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Program
(program-apent-mote-om-omsetningsmuligheter-for-okologisk-lokalmat-23.10.2018.pdf, 8MB)


Treff oss på Midt i matfatet

21.-23. september går Midt i matfatet av stabelen i Vikingeskipet på Hamar. Oppland, Hedmark BS sammen med prosjektet Matnyttig, deltar med stand. Dere finner oss i området Bondens marked.

Tilleggsforhandlingene sluttført

Avtalen med staten er sluttført i dag med en tilleggsbevilgning på 300 mill samt en omdisponering fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond på 225 mill. 

Tilleggsforhandlingene sluttført - les hele saken


Ola Elvestuen kommer ikke til åpent ulveseminar.

Naturbruksalliansen inviterer til åpent seminar om ulveforvaltningen på Norsk skogbruksmuseum, Elverum, 18.9.18 kl. 18.00-20.30. Gratis. 

Ola Elvestuen kommer ikke til åpent ulveseminar. - les hele saken


Coop gir overskuddsmat til bønder

I samarbeid med Norsk Gjenvinning vil Coop sortere ut maten fra øvrig overskuddsmat, og gjøre det enkelt for bøndene å hente akkurat det de trenger. Det er også bestilt inn bioplastsekker sånn at det som ikke blir brukt kan gå rett til gjenvinning. Les mer i Nationen

God sommer

Fylkeskontoret tar sommerferie

Kontoret holder stengt fra fredag 22. juni til 6. august. God sommer til medlemmer og tillitsvalgte. Kontakt i perioden: NBS tlf. 22005910 el. fylkesleder Trond Klaape tlf. 41213168.


Voksenagronom 2018

50 personer hadde søkt om plass da fristen gikk ut 1.juni.

Voksenagronom 2018 - les hele saken

Sommerfest i Nord-Torpa 7. juli

Torpa og omland Bonde og Småbrukarlag inviterer sine medlemmer og bondevenner til familie- og barnevennlig sommerfest hos Karin og Oddvar på Fjellgården Finstad i Nord-Torpa lørdag 7. juli kl 16.00. 

Sommerfest i Nord-Torpa 7. juli - les hele saken


Jordbruksavtala 2018. Oversikt over NBS sitt primærkrav, jordbrukets felleskrav, statens tilbud og endelig avtale

Resultat av jordbruksforhandlingene

Åpent møte i regi Vestre Slidre BS.

Sted: Kommunestyresalen i Vestre Slidre.

Tid: Onsdag 30.mai kl. 19.30

Resultat av jordbruksforhandlingene - les hele saken


Nationen ut til heile nasjonen - Folkemøte om rovdyr

Kvart år blir tusenvis av sauer tekne av rovdyr. Kva skal til for å sikre at husdyra er trygge på beite? Kan beitedyr og rovdyr leve side om side? Er dagens forvaltning av rovdyrpolitikken god nok?

Stad: Ruste bygdehus, Nord-Fron 

Tid:  4. juni kl. 19.00-21.00.

 

Nationen ut til heile nasjonen - Folkemøte om rovdyr - les hele saken

JORDBRUKSAVTALA. Eit steg i riktig retning!

All honnør til vårt eige forhandlingsutval og ei samla jordbruksnæring, som fekk gjennomslag på ei rekkje viktige punkt! Forhandlingsresultatet må ikkje bli ei kvilepute, men ein ytterlegare inspirasjon til arbeidet med å halde følgjande målsetjing på den politiske dagsorden: 

BRUK AV JORD OG PRODUKSJON AV MAT OVER HEILE LANDET!

JORDBRUKSAVTALA. Eit steg i riktig retning! - les hele saken


Mer kontroll, mindre service

Bønder mister tilskudd de har krav på grunnet krav om mindre service på landbrukskontor. OBS har sendt brev til FM i Oppland og Oppland KS etter bekymringsmeldinger fra bønder og ansatte ved landbrukskontor.

Mer kontroll, mindre service - les hele saken

Ny fylkesleder i OBS

Trond Klaape fra Svatsum i Gausdal tok over lederklubba etter Svenn Arne Lie på helgas fylkesårsmøte i OBS. 

Ny fylkesleder i OBS - les hele saken


Innstilling på ny fylkesleder i OBS

Valgkomiteen innstiller på Trond Klaape fra Gausdal. Svenn Arne Lie går av som leder da ny jobb ikke lar seg kombinere med vervet i OBS. 

Innstilling på ny fylkesleder i OBS - les hele saken

Åpent landbrukspolitisk møte 17.mars på Hadeland

Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida? Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde
Hva befinner seg under føttene våre? Dag Jørund Lønning 
Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk. Per Olaf Lundteigen
Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS 
Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no

Åpent landbrukspolitisk møte 17.mars på Hadeland - les hele saken


Jon Georg Dale kommer til Vinstra

 Vinstrahallen onsdag 21. februar kl. 18.00 - 20.00. Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no innen fredag 16.2. 

Jon Georg Dale kommer til Vinstra - les hele saken

Åpent møte 30. januar

Hva vil vi med landbruket? Svenn Arne Lie deltar på vegne av OBS


God jul og godt nytt år

Fylkeskontoret holder stengt fra mandag 18. desember til 2. januar. Vi ønkser alle våre medlemmer og tillitsvalgte en fredlig jul og et godt nytt år.

Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt

Høsten 2017 inngikk Oppland Bonde- og Småbrukarlag, ungdomsskolene Smestad, Øyer og Gausdal og de Kirkelige fellesrådene i Gausdal og Øyer, et unikt samarbeid. Prosjektet skal skape bevissthet og holdninger om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religion, forvalteransvar og vern av jorda som produksjonsgrunnlag. Sparebankestiftelsen tildelte prosjektet kr. 250 000 for 2018.

Prosjektet er også støttet av Gjensidige forsikring og Gausdal Bonde- og Småbrukarlag.

Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt - les hele saken


Ønsker du å bygge for framtida?

Ønsker du å bygge ny driftsbygning til reduserte kostnader? Se Narvebygget for ide for planlegging og gjennomføring.

 

Innledninger fra Beiteseminaret 30.nov. og 1. des.

Seminaret var i regi: Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit.

Her er link til alle presentasjonene: Norsk Sau og Geit


Fra jord til bord - mattradisjoner fra fortid til samtid og framtid

Utprøvingsprosjektet startet ved skolestart 2017 og omfatter ungdomsskoleelever på 9. trinn i Øyer, Gausdal og Lillehammer. Målet er å sette søkelys på mat som kultur i det gamle bondesamfunnet og trekke tråder inn i samtid og framtid. 

Fra jord til bord - mattradisjoner fra fortid til samtid og framtid - les hele saken


Bonde hjelper bonde

Hedmark og Oppland er med i den nasjonale utprøvinga av ei mentorordning i landbruket der vi har nokså faste rammer med søknad om å delta, oppstartsamling, mentoravtale om fem samlingar, godtgjering av mentor, evalueringssamling og rapportering. 

Søknadsfristen for 2018 er 1. desember på vedlagte link. https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/mentor/ 

Bonde hjelper bonde - les hele saken

Feiring av årets beitekommune i Nord-fron.

Etter kåringen som årets beitekommune på landsmøte i NBS, ble det egen feiring i Nord-Fron 10.nov.

Feiring av årets beitekommune i Nord-fron. - les hele saken


Kake må det være på feiringer

Fenalår og flatbrød


250 deltakere på Mat og landbruk Innlandet 2017

Landbruksråd Innlandet samlet full sal med tillitsvalgte innen landbruksfamilien 14. november i Øyer. Dag to avholdt faglag og samvirkeorganisasjonene særmøter hver for seg. Temaenen på fellesmøte var bioøkonomi, grønt skifte, markedet, matsikkerhet og beredskap og eierskap, engasjement og demokrati innen samvirke. 

250 deltakere på Mat og landbruk Innlandet 2017 - les hele saken


Årets unge bonde 2016 kommer til Tretten

Bonde- og Småbrukarlaga i Øyer-Tretten, Fåberg og Gausdal inviterer til felles åpen fagkveld og separate årsmøter onsdag 22. november på Tretten Kro og Motell. Ingve Berntsen, årets unge bonde 2016 vil innlede på det åpne møtet om "Galskap satt i system - og hvorfor Opplandsbonden trengs. 

Årets unge bonde 2016 kommer til Tretten - les hele saken


Fylkesårsmøte 2018

Faglig åpent møte og felles fylkesårsmøter for Oppland, Hedmark og Buskerud går av stabelen 17. og 18. mars 2018 på Hadeland Hotell. Årets arrangør: Oppland BS

Sett av dato.

Øyeblikk fra årets landsmøte

Rekordstor oppslutning fra lokallaga. Kritikk fra landbruksminister Dale. Start på en ny landbrukspolitikk i NBS. Spenstige forslag og fantastiske ungdomsmedlemmmer. Det er liv og engasjement i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Øyeblikk fra årets landsmøte - les hele saken
Inspirasjonsturer for kvinner i landbruket

Vi inviterer til inspirasjonstur i Valdres lørdag 14. oktober og på Hadeland lørdag 21. oktober. Målgruppa er kvinner i landbruket, enten du driver gård, bor på gård eller har planer om gård eller utnytting av gårdens ressurser på ulike måter. 

Inspirasjonsturer for kvinner i landbruket - les hele saken

100-årsfest på Valle

Lørdag 23.september startet Lena-Valle vgs sin 100- årsfeiring med åpen dag. Spennende aktiviter, utstillinger og stands møtte de frammøtte. OBS viste utstillingen "Bureisingen" En bildeserie med gamle foto fra bureisernes historie. I tillegg hadde OBS egen stand sammen men en rekke andre.  

100-årsfest på Valle - les hele saken


Terje Holen, Randi Hasvoldseter, Terje Hasvoldseter, Elin Rømyhr Haugen


Pløying med hest Foto: Randi Hasvoldseter

Terje Holen sitter i jubileumskomiteen for Valle vgs 100 år Foto: Randi Hasvoldseter


Vi deltar på åpen dag på Lena-Valle vgs. 23.sep. Kommer du?

Lena-Valle vgs fyller 100 år. Oppland Bonde- og Småbrukarlag gratulerer skolen med de første 100 år. OBS er stolt av å kunne være en del av arrangementet da OBS i sin spede begynnelse var sterkt på banen for opprettelse av en utdanningsinstitusjon for småbrukere. Ved starten i 1917 var skolen igang med 15 elever, alle småbrukere. I 1919 fikk skolen navnet Oppland småbruker- og hagebruksskole. 

Vi deltar på åpen dag på Lena-Valle vgs. 23.sep. Kommer du? - les hele saken

/share/mime/48/msword.png Starten på Valle
(fra-oppland-smabruks.docx, 42kB)


/share/mime/48/pdf.png Program
(program-og-invitasjon-23.9.pdf, 537kB)

Regionale møter - politisk plattform for norsk matproduksjon

Medlemmer og tillitsvalgte inviteres til regionale medlemsmøter. Valdres og Vest-oppland 28.9. Gudbrandsdal 26.9.

Program Gudbrandsdal-Lalm Lalm samfunnshus kl. 19.00. Program Valdres Bygdahuset i Åbjør, Aurdal kl. 19.30. Program Vest-oppland Folkets hus, Hunndalen kl. 19.00

Regionale møter - politisk plattform for norsk matproduksjon - les hele saken


/share/mime/48/msword.png Vest-oppland
(regionmote-vestoppland-28.9..docx, 54kB)

/share/mime/48/msword.png Valdres
(regionmote-valdres-28.9..docx, 55kB)


/share/mime/48/msword.png Gudbrandsdal
(medlemsmote-regionmote-vbs-september-2017.docx, 54kB)

Svenn Arne Lie deltar i Klassekamp-debatten. AP-hva nå?

Etter krisevalget blir det selvransakelse i Arbeiderpartiet. Klassekampen inviterer til debatt i andre etasje på Internasjonalen, Youngstorget, og spør: 


• Hva skyldes nederlaget? 

• Hvordan skal Arbeiderpartiet reise seg?

Svenn Arne Lie deltar i Klassekamp-debatten. AP-hva nå? - les hele saken


Kombinert medlemsmøte og regionmøte på Lalm 26.sep.

I samarbeid med Vågå Bs arrangeres det felles møte mellom medlemmene i Vågå og lokallagslederne fra region Gudbrandsdal. I tillegg er alle medlemmer i Sel og Heidal invitert. Program pdf Program docx Se mer for info påmelding

 

Kombinert medlemsmøte og regionmøte på Lalm 26.sep. - les hele saken

Politisk møte på Fåvang 5.sep.

Bonde- og Småbrukerlaga i Gudbrandsdalen inviterer de politiske partiene i Oppland til åpen landbruksdebatt på Fåvang: Hva vil vi med jordbruket i Oppland? Hva kan vi vente oss de neste fire åra? Muligheter for spørsmål.

Møteleder er Sven Arne Lie, statsviter, forfatter av boka «En nasjon av kjøtthuer» og leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Politisk møte på Fåvang 5.sep. - les hele saken


Velkommen til åpen dag - Valle 100 år

Lena-Valle videregående skole inviterer til markering av jubileet 23. sep. kl. 11.00 - 15. 00. Skolen stiller med spennende og variert program for hele familien. Servering på tunet og foredrag med tilbakeblikk på historien. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta denne dagen. Valle ble startet av Oppland BS og het de første årene Opplands hagebruk og småbrukerskole. Program

Velkommen til åpen dag - Valle 100 år - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Program
(invitasjon-valle-100-ar-23.-september-2017.pdf, 537kB)


Fra venstre: Oda Aulstad Kvisberg, Therese Rudi, Håkon Grindstuen og Svenn Arne Lie

Populært med sauegryte under NBU landsstevne

22. juli arrangerte NBU åpen bygdedag under sitt landsstevne på Jørstadmoen. OBS stilte med stand hvor de serverte sauegryte og rotgrønnsaksstappe. Gryta ble satt godt pris på og mange var innom standen for både smak og prat. 

Populært med sauegryte under NBU landsstevne - les hele saken


Kontoret stenger for sommeren.

OBS-kontoret holder sommerstengt fra 26. juni til 7. august. Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer.

Kontoret stenger for sommeren. - les hele saken

Bli med på seinsommarfest!

Våren og sommaren er ei travel tid for alle som steller med dyr og jord. I år ynskjer vi å markere overgangen mellom sommar og haust med ein seinsommarfest, og inviterer dykk til Østre Gausdal Prestegard laurdag 26. august kl. 18.00!

Sjå invitasjon for påmelding og pris.

Bli med på seinsommarfest! - les hele saken


Velkommen til familiedag

Fåberg BS inviterer medlemmer til familiedag på Sæterstyre i Roterudbygda søndag 25. juni kl. 11.00 til ca. kl. 14.00. Fortsatt muligheter for påmelding. Aktiviteter for barn. Servering av enkel mat. Pr. person kr. 100. Påmelding til Terje Holen tlf. 909 72 675

Velkommen til familiedag - les hele saken

Sauemassakren - en varslet katastrofe

"Hvis ikke staten klarer å oppfylle målet om at det ikke skal være rovdyr som utgjør et skadepotensiale i beiteprioriterte områder, må staten innse av vi ikke kan ivareta et rovdyr som ulven i norsk utmark. Vi aksepterer ikke flere massakrer av et rovdyr vi har mange års erfaring med konsekvensene av" Dette uttaler styret i OBS i et leserbrev 14.juni. Les hele innlegget

Sauemassakren - en varslet katastrofe - les hele saken


Fåberg BS griller til glede for eldre og ansatte på helsehus

Fåberg Bonde og Småbrukarlag tok turen til Lillehammer Helsehus på onsdagskvelden den 14 juni, og grillet hamburgere og pølser til beboere og ansatte. 

Fåberg BS griller til glede for eldre og ansatte på helsehus - les hele saken

Andelslandbruk i Sør-Gudbrandsdalen

Andelslandbruk er i vinden og lokallagene i Øyer-Tretten, Gausdal og Fåberg inviterer interesserte til inspirasjonsmøte på Brua Kafe på Segalstad Bru i Gausdal. Det blir informasjon ved prosjekt "Matnyttig" i regi NBS. Maria Bjone fra Hadeland Andelsgård. Aksel Melby med 120 andelshavere på Veflingstad Andelsgård i Stange. Gratis og servering av kaffe. Mulighet for debatt og hvilke muligheter finnes i Sør-Gudbrandsdalen. Møtestart kl. 19.00. 


Familiedag i Biri og Vardal BS

Lokallaget inviterer medlemmer med familie og venner til Halgeir Snuggerud i Mustadroa lørdag 10. juni. Start kl. 14.00. 

Familiedag i Biri og Vardal BS - les hele saken

Dugnad for leting etter død og skadd sau

Gran sauebeitelag vil gjennomføre søk etter skadde og døde sauer lørdag 10. juni kl. 11.00. Oppmøte og organisering på Sagvollstallen. OBS oppfordrer våre medlemmer som har anledning til å delta. Påmelding til leder av rovviltutvalget i OBS, Bjørn Rustestuen, på tlf. 90568446. Send sms med antall deltakere ved påmelding. 

Dugnad for leting etter død og skadd sau - les hele saken


3000 bønder og støttespillere markerte seg i Oslo 23.mai

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene førte til brudd. Tirsdag 23. mai fylte bønder og småbrukere Oslos gater med saubjøller, kamprop og plakater. Marsjen startet ved Landbrukets Hus og endte foran Stortinget med underholdning, apeller og taler. 

3000 bønder og støttespillere markerte seg i Oslo 23.mai - les hele saken

Nyttig dialog med Oppland AP på Klaape i Svatsum

Med klar tale fikk AP-representantene innblikk i mekanismene i landbrukspolitikken og hvorfor endringer skjer stikk i strid med det Stortingsflertallet ønsker og sier. 

Nyttig dialog med Oppland AP på Klaape i Svatsum - les hele saken


Godtfolk - Gratulerer med dagen

Alliansen mellom arbeidsfolk og småbrukere, by og land, trengs mer enn noen gang. Les 1.mai-appellen fra Svenn Arne Lie, leder av Oppland BS, som han holdt i Lillehammer.

Godtfolk - Gratulerer med dagen - les hele saken

Jordbruket krever 1150 mill i friske penger

Med en ramme på 1450 mill går jordbruket til forhandlingsbordet med staten denne våren. Staten vil legge fram sitt tilbud 5. mai.

Les kravdokumentet


Sjakk + jordbruk: Bondens verdi

Mandag 8 mai kl. 19:00 har Oppland Bonde og Småbrukarlag invitert oss sjøl til Lillehammer Schakselskap. Midt under jordbruksforhandlingene har vi bedt Jan Fadnes i Lillehammer Schakselskap lære bort noen triks om bondeforsvar, hvordan spille bonden god, og hva som er verdien av bonden.

Arrangementet er gratis og åpent for alle og alle nivåer. Velkommen. 

 

Sjakk + jordbruk: Bondens verdi - les hele saken


Hva kan vi i Oppland lære av Røros

Røros har utviklet et unikt samarbeid for lokalmat, kulturarrangement, utviklingsarbeid og reiseliv. Hvorfor og hvordan har Røros lykkes som de har? Dette ønsket OBS å finne mer ut av gjennom å arrangere en studietur for interesserte. Både kommunal forvaltning og gårdbrukere deltok på turen.

Hva kan vi i Oppland lære av Røros - les hele saken

Matmarkering i by`n

Smaksprøver, lokalmat, hesteskyss, utdeling av honningurtfrø og tiltak mot matkasting var innholdet i årets Matmarkering 1. april i gågata i Lilllehammer. Arrangører: Fåberg, Gausdal, Øyer-Tretten BS og ungdomsutvalget i NBS.

Matmarkering i by`n - les hele saken


Matmarkering i by`n 1. april

Kom og bli kjent med oss som produserer maten og hjelp oss å sikre en trygg og ressursvennlig matproduksjon i ditt nærområde. Bonde- og Småbrukarlagenen i Lillehammerregionen inviterer deg til gågata i Lillehammer. De byr på spennden smaker av tradisjonsmat. De vil dele ut honningfrø til beste for de viktige pollinerende innsektene og du kan få hesteskyss i gata. 

Matmarkering i by`n 1. april - les hele saken

Første styremøte i det nye fylkesstyret

22. mars gjennomførte det nyvalgte fylkesstyret sitt første styremøte for perioden.

Fra venstre foran: Svenn Arne Lie - fylkesleder, Cecilie Sørli, Astrid Olstad, Therese Rudi - ungdomskontakt, Elin Rømyhr Haugen - nestleder, Randi Hasvoldseter - vara,

Bak fra venstre: Kristian Ekre - vara, Bjørn Rustestuen, Jarmund Øyen, Leif Arne Kvisberg og Per Idar Vingebakken.

Vara for ungdomskontakten, Niklas Grøterud og vara Knut Johan Holden var ikke tilstede


Lederskifte i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Felleskonferanse og fylkesårsmøte

11. og 12. mars avviklet Oppland, Buskerud og Hedmark felleskonferanse og separate åremøter på hotel Høsbjør i Ringsaker. Svenn Arne Lie tok over ledervervet i Oppland etter Terje Holen. Se uttalelser, bilder og valgresultat for øvrig styre i Oppland.

Felleskonferanse og fylkesårsmøte - les hele saken

Terje Holen og Annette Jørstad

Terje Holen ble æresmedlem

På årsmøte i OBS 2017, ble Terje Holen æresmedlem i fylkeslaget. Et enstemmig fylkesårsmøte sto bak utnevnelsen. 

Terje Holen ble æresmedlem - les hele saken


Grilling av lam utenfor en rekke Kiwibutikker før påske

Oppland Bonde- og Småbrukarlag har invitert Oppland Sau og Geit til en salgskampanje 8.april. Da blir det grilling av lam utenfor en rekke Kiwi-butikker i Oppland. Nortura har sponset med lam og Kiwi med plass for grilling og lover mye godt lammekjøtt til salgs i butikkene i anledning påska. 

Grilling av lam utenfor en rekke Kiwibutikker før påske - les hele saken

«Beiteressursen er en uslipt diamant»

Dette uttalte leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, under landbrukskonferansen i Valdres 18. februar 2017.

«Beiteressursen er en uslipt diamant» - les hele saken


Hva vil vi med landbruket i Oppland?

Et samlet ja til økt selvforsyning

Hva vil vi med jordbruket i Oppland? Dette var spørsmålet Norgesgruppen, Reiselivet Innlandet, NHO Innlandet, Naturvernforbundet og LO i Oppland ble bedt om å besvare. Statsviter Svenn Arne Lie innledet om utfordringene det billige kraftfòret utgjør for  bruken av norsk areal og nedgangen i norsk selvforsyning av landbasert mat. Hallvard Grotli, politisk redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen, møte- og debattleder,  fikk ja fra alle deltakerne på spørsmålet og de ønsket økt selvforsyning.

Et samlet ja til økt selvforsyning - les hele saken

Svenn Arne Lie innstilt som ny leder av Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Valgkomiteen har enstemming innstilt på Svenn Arne Lie som ny fylkesleder ved fylkesårsmøte 12.mars. Terje Holen takker for seg etter 7 år som leder av fylkeslaget. 

Svenn Arne Lie innstilt som ny leder av Oppland Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken


Hva vil vi med jordbruket i Oppland?

Åpent møte på Norsk Vegmuseum 14. feb. kl. 19.00

Statsviter Svenn Arne Lie innleder. Til å svare på spørsmålet kommer: Åge Skinstad, NHO Innlandet. Per Roskifte, Norgesgruppen. Iver Erling Støen, LO. Liv Bjerke, Reiseliv Oppland. Paul Lingvigsmoen, Naturvernforbundet. Paneldebatt og spørsmål fra salen. Hallvard Grotli, politisk redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen er møte- og debattleder. Velkommen!

Hva vil vi med jordbruket i Oppland? - les hele saken


Rekordoppslutning

Fakkeltoget for en demokratisk ulveforvaltning i Oslo mandag kveld samlet opp mot 10 000 demonstranter. 

Rekordoppslutning - les hele saken


Oppdeling og behandling av slakt

I helga går landbrukshelga av stabelen med godt over 200 deltakere fra Hedmark og Oppland. OBS holder kurset "Oppdeling og behandling av slakt" med Terje Holen som lærer. Kurset samler desidert flest med 82 deltakere

Oppdeling og behandling av slakt - les hele saken

Seminar om solenergi

Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land sammen med Gjøvik kommune arrangerer seminar om solenergi. Gården med sine store takflater er målgruppe for seminaret. 

Seminar om solenergi - les hele saken


"Skyt ulvene nå!"

Galleriet var fylt av hedmarkinger, opplendinger og andre under Helgesens forklaring til Stortinget 17.1. På galleriet framførte tilhørerne teksten "Skyt ulvene nå" Dette fikk også NRK med seg. Helgesen la fram en liste over tiltak regjeringen vil gjennomføre. Ingen av disse var gjennomføring av stortingsvedtaket på felling av ulvene.

Beitenæring og faglag møtte stortingsrepresentantene fra Oppland på Stortinget forut for Helgesens forklaring. 

"Skyt ulvene nå!" - les hele saken


Vellykket landbrukspolitisk møte i Vågå

"Det beste møtet som har vært i nord-dalen på mange år" uttalte en av deltakerne etter møtet. Det møtte rundt 200 personer fra Lillehammer til Skjåk da Bonde og småbrukarlaga i Lom, Vågå og Skjåk arrangerte landbrukspolitisk møte den 16. januar.

Vellykket landbrukspolitisk møte i Vågå - les hele saken

Hilde Holtesmo, Per Olaf Lundteigen og Jarmund Øyen Foto: Avisa GD


Studietur til Røros

Bli med til Røros 30. og 31. mars. Påmelding innen 30. januar. Deltakeravgift betales ved påmelding. Se vedlagt program og invitasjon

Studietur til Røros - les hele saken

Orientering om studietur 30. og 31. mars 2017 Foto: Annette Jørstad


/share/mime/48/pdf.png Invitasjon
(invitasjon.pdf, 181kB)

/share/mime/48/msword.png Program
(program.docx, 19kB)


Starten på slutten for geiteholdet

Landbruksmeldinga som kom i november 16 mobiliserte geitenæringa i Oppland. Det resulterte i en bred støtte mot Landbruks og matdepartementets forslag. Begge faglaga, Sau og Geit i Oppland, eierutvalget i Tine Øst og alle ordførere i Gudbrandsdalen støtter opp om utalelsen som ble utarbeidet på møte i Fåvang 9.jan.17 

Starten på slutten for geiteholdet - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Opprop
(opprop-til-landbruksmelding-geit-2017.pdf, 833kB)


Felleskonferanse og fylkesårsmøte

Innkalling til lokallaga går i posten og på e-post disse dager. Påmelding og frist for innsending av forslag er 11. feb.

Sted: Hotell Norge Høsbjør i Ringsaker 11. og 12. mars.

Felleskonferanse og fylkesårsmøte - les hele saken

/share/mime/48/msword.png Program felleskonferanse 2017
(felleskonferansen-2017.doc, 26kB)


Lite endringsvilje i regjeringen

4.1. deltok rundt 2000 demonstranter på markering mot regjeringens ulvevedtak før jul. I alt 18 busser, derav 2 fra Oppland var fylt med frustrerte og sinte folk fra distriktene i og rundt ulvesona. Både bønder, jegere, politikere og beboere med ulv i sitt nærområde ønsket å vise sin missnøye med Helgesens "julegave"

Lite endringsvilje i regjeringen - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Fellesbrev fra NBS NB, SG
(2017_0103_fellesbrev-til-stortinget_forvaltning-av-ulv.pdf, 79kB)


Helgesen ridende på en ulv med et lam i kjeften Foto: Tegnet av Fride Gunn Rudi

Hva vil AP og SP med landbruket i Gudbrandsdalen?

Åpent landbrukspolitisk møte 16. januar i Vågå kulturhus. Per Olaf Lundteigen og Hilde Kristin Holtesmo debatterer. 

Hva vil AP og SP med landbruket i Gudbrandsdalen? - les hele saken


Markering for en demokratisk ulveforvaltning

04.01.17 i Oslo. Busstider er nå satt opp. 

Påmelding til Jonny Mathisen på tlf: 482 30371

Buss fra Vinstra kl. 8.00. 

Markering for en demokratisk ulveforvaltning - les hele saken


Kontoret tar juleferie

Vi ønsker alle våre medlemmer, tillitsvalgte og følgere en riktig god jul og et godt nytt år. Kontoret stenger 17.12. og åpner igjen 2.1. For kontakt i perioden: NBS 22005910

Fra Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2016

Rekordoppslutning av utsendinger på året landsmøte som gikk av stabelen 6. og 7. november. Fra Oppland deltok 26 utsendinger, 2 i representantskapet, fylessekretær, fylkets ungdomsutsending og flere observatører.

Fra Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2016 - les hele saken


Påmelding til Landbrukshelga

Tid: Lørdag 28. til søndag 29. januar 2017

Sted: Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort (tidligere Quality)

I fjor fyltes helga veldig fort, så ikke vent med påmelding. 

Påmelding

Program


Påmelding til Landbrukshelga - les hele saken


Hvordan blir norsk landbruk påvirket av EØS og TTIP?

Det inviteres til åpent møte i kommunestyresalen i Jevnaker kommune tirsdag 25. oktober kl 19.00. Hvordan blir norsk landbruk påvirket av EØS og TTIP?  TTIP og TISA - Er våre offentlige tjenester på salg?

Hvordan blir norsk landbruk påvirket av EØS og TTIP? - les hele saken

Verdens matvaredag

Fåberg og Øyer-Tretten BS markerte Verdens Matvaredag på Lillehammer lørdag 15.oktober. 

Mål 2 i FNs nye bærekraftmål sier at vi skal utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.

Verdens matvaredag - les hele saken


Snart påmelding til Landbrukshelga

Sett av helga 28.-29. januar 2017! Da er det igjen klart for Landbrukshelg for Oppland og Hedmark - ei allsidig og givende kurshelg for landbruket i de to fylkene. 

Snart påmelding til Landbrukshelga - les hele saken

Kvinner i landbruket på tur til Toten

24. september satte 20 av landbrukets kvinner og 4 barn nesen mot Toten for inspirasjon og påfyll. De møtte kvinner som driver og/eller er svært deltakende i gårdsdrifta. 

Kvinner i landbruket på tur til Toten - les hele saken


Studieturer for kvinner i landbruket

Oppland Bonde- og Småbrukarlag i samarbeid med samarbeidspartnere inviterer kvinner i landbruket på studietur til Toten 24. september og Lesja 15. oktober. På programmet blir det gårdsbesøk og inspirasjon innen bringebær, geit, honning, storfe, sau, melk og lokale aktiviteter med gården som ressurs. 

Studieturer for kvinner i landbruket - les hele saken

Årets lokalmatgründer finner du på Hadeland

Vi gratulerer Olav Lie-Nilsen med årets pris. Olav driver Thorbjørns hotell. Har omgjort badeavdelingen til ysteri og bygget opp igjen småbruket Øvre Kjekshus. Både gårdsbruket og ysteriet forsyner hotellet med kjøtt og ost.

Årets lokalmatgründer finner du på Hadeland - les hele saken


Vågå BS på Traktorrock

Lørdag 20. august stilte Vågå med stand på Traktorrock i Vågåmo. Med sveler og vektkonkurranse på lammet Fritjof, var det mye folk rundt standen.

Vågå BS på Traktorrock - les hele saken

Østerdalstur 27.-28. august

Gausdal BS arrangerer tur for  medlemmer og sambygninger. De vil besøke Folldal Gruver, Storsteigen vgs, guida tur gjennom Einunndalen, Storsteigen seter og Romsdalssetra. 

Østerdalstur 27.-28. august - les hele saken


Flere lokale arrangement i fylket

Vågå, Gausdal og Toten BS har varlset lokale arrangementer. Vågå 19. og 20 august. Gausdal 20. august og 3. september. Toten 21. august. Les mer om hva og hvor og møt opp.

Forsidebilde fra et tidligere arrangement i Fagernes

Flere lokale arrangement i fylket - les hele saken


Stadig medlemsøkning i OBS

Det er god tilflyt av nye medlemmer. Siden landsmøte har OBS fått 88 nye medlemmer. Det er plass til mange flere. Bli med på laget.

BLI MEDLEM

Kjersti Gutsveen og Live Langøygard

Lokale markeringer etter bruddet i jordbruksforhandlingene

I Oppland ble det arrangert markeringer flere steder 28. mai. "Norsk landbruk i et evighetsperspektiv - bli med på laget" er mottoet. Det ble delt ut flyere som i korte trekk, beskrev hvorfor NBS brøt forhandlingene med staten. 

Lokale markeringer etter bruddet i jordbruksforhandlingene - les hele saken


Endring i forskrift om hold av storfe

Høring angående utsettelse av løsdriftskravet. Høringsfrist 8. juni. NBS er høringsinstans. Innspill kan sendes til fylkeskontoret innen 3. juni på oppland@smabrukarlag.no

Jordbruksavtalen 2016-2017

Se avtalen her. Inngått mellom staten og Norges Bondelag

 

 


39 % flere vil studere naturbruk

Utdanningsprogrammet Naturbruk ved Lena-Valle videregående skole opplever stor pågang av elever. 

 

Kilde: Oppland Fylkeskommune - nettsak

39 % flere vil studere naturbruk - les hele saken

4. mail legger staten fram sitt tilbud

I morgen 4. mai kl. 12.00 legges statens tilbud i jordbruksforhandlingene fram. Det blir pressekonferanse fra kl. 13.00. Den kan dere følge på www.lmd.dep.no.


Jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger

Jordbruket krever en ramme på 860 mill hvorav 577 mill på budsjett. Det stilles krav om gjenninnføring av tak på en rekke produksjoner. Innføring av et driftsvansketilskudd. Kravdokumentet er bygget opp rundt Stortingsmelding nr. 9 sine hovedmål: Mattrygghet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og ett bærekraftig landbruk. I tillegg tar kravet inn over seg endringer i klima og tapte arbeidsplasser i oljenæringen. Norks landbruk er i stadig utvikling med endringsvillige bønder som står klare til å ta fatt på det "grønne skiftet"

Kravdokumentet

Matmarkering i by`n

En vellykket matmarkering i gågata i Lillehammer ble gjennomført for andre gang lørdag 9. april. 13 utstillere og salgsboder, geiter og kjøring med Dølahest og kjerre, var alle populære tilbud. Såfrøaksjonen ble også gjennomført og 300 poser med honningurt gikk raskt unna. Et populært tiltak for å styrke overlevelsen til pollinerende insekter som bier og humler.

Matmarkering i by`n - les hele saken


Nedbygging av matjord i Gausdal - faglaga protesterer

Planutvalget i Gausdal kommune har bestemt seg for å starte detaljregulering av 60 dekar flat matjord i Follebu for etablering av Volden Næringsområde. Dette liker ikke gårdbrukerne som benytter arealene til matproduksjon dårlig.Faglagene i Gausdal har i brevs form også reagert på vedtaket og gjort kommunen oppmerksom på kommunens ansvar for å ivareta matjorda både lokalt og i et nasjonalt perspektiv.

Nedbygging av matjord i Gausdal - faglaga protesterer - les hele saken

Fjøsmøte og faglig påfyll

60 deltakere på fjøsmøte og faglig påfyll i Torpa og omland Bonde- og Småbrukarlag 26. februar

Fjøsmøte og faglig påfyll - les hele saken


Fylkesårsmøte i OBS

Årsmøte ble avviklet på Klækken hotell på Ringerike 6. mars. Terje Holen ble enstemmig gjenvalgt som fylkesleder. Ny i styret ble Jarmund Øyen fra Garmo og ny vara for ungdomsrepresentanten i fylkesstyret ble Niklas Grøtrud fra Snertingdal. Ragnhild Næprup fra Sel gikk ut av styret.

Fylkesårsmøte i OBS - les hele saken

Økt skatt for de små, mindre skatt for de store

Regjeringen fortsetter kampen mot de små og mellomstore gårdsbrukene.

Gjennom nytt skatteforslag forslår nok en gang Regjeringen tiltak for å svekke små og mellomstore gårdsbruk til fordel for de aller største.

Økt skatt for de små, mindre skatt for de store - les hele saken


Velkommen til 8.mars arrangement på Dale-Gudbrands gard

8.mars arrangement 2016

Program for felleskonferanse og fylkesårsmøte

Program felleskonferanse 2016


Støvet har lagt seg på Kjønnås

”Støvet” har lagt seg på gardsplassen, etter at ministerbesøk med tilhøyrande følgje har reist att, frå småbruket vårt der det ikkje er stort anna enn utsikta å skryte av. Den kan ein som sagt ikkje leve av, men det ”gjer monn” brukar eg å seie. Dette skriver Fride Gunn Rudi i sin innledning om Landbruksminister Jon Georg Dale sitt besøk.

Støvet har lagt seg på Kjønnås - les hele saken

Felleskonferanse og årsmøte

Som tidligere år avvikler OBS felleskonferanse i samarbeid med Buskerud og Hedmark BS. Denne avholdes på Klækken hotell i Hønefoss 5. mars. 6. mars avholder fylkeslagene separate årsmøter samme sted. Programmet for felleskonferansen og årsmøte i OBS er klar.

Felleskonferanse og årsmøte - les hele saken


Da landbruksministeren kom til Kjønnås

At en landbruksminister fra Frp skulle besøke et småbruk i Gudbrandsdalen på sin signingsferd, kan vi takke Therese Rudi for. Hun inviterte Jon Georg Dale til hjemgården sin da han tidligere i vinter besøkte NBS sine kontorer i Oslo. På Kjønnås ble ministeren presentert for rovvilutfordringene, jordvern, rekruttering, bruk av areal og viktigheten av mangfold og ulike bruksstørrelser. 

Da landbruksministeren kom til Kjønnås - les hele saken

Therese Rudi er i finalen for årets bygdeprofil 2015

Avisa Nationen presenterer hvert år kandidater til prisen. Det er leserne som stemmer fram vinneren. I 2014 ble vinneren leder i NBS, Merete Furuberg. Theres Rudi er en av 6 finalister. I kriteriene for kåringa står bl.a.: Kandidatene skal ha profilert bygdenorge på en aktiv og positiv måte. Therese Rudi har vært og er en frisk pust i landbruksdebatten og fronter norsk landbruk på norske ressurser over hele landet på en god måte. OBS er stolte av å ha Therese med på laget både som leder av Ringebu-Fåvang BS og som ungdomsmedlem i fylkesstyret i OBS. Vi oppfordrer alle til å gå inn på nationene.no og stemme fram Therese.

Therese Rudi er i finalen for årets bygdeprofil 2015 - les hele saken


Fellessamling og fylkesårsmøte

Minner om påmelding og frist for innsending av forslag til fellessamling og årsmøte i Oppland Bonde- og Småbrukarlag som er 5. februar. Påmelding og forslag skal komme fra lokallaget og sendes oppland@smabrukarlaget.no

Se tidligere nettsak

Breane som minkar

Lom Bonde- og Småbrukarlag avholder torsdag 21. januar temamøte om isbreene som smelter og konsekvensene dette kan få. 

Breane som minkar - les hele saken


Mot en ny landbrukspolitikk- framtiden for Valderslandbruket

Åpent møte 18. januar på Furulund pensjonat. Møtet er ett ledd i Aksjon for ny landbrukspolitikk vedtatt på landsmøte i NBS 2015. Svenn Arne Lie innleder. 

Mot en ny landbrukspolitikk- framtiden for Valderslandbruket - les hele saken

Møt Svenn Arne Lie på Fåvangkroa

Medlemsmøte 14. januar i regi Ringebu og Fåvang Bonde- og Småbrukarlag og Ringebu Bondelag. Svenn Arne Lie har blitt en synlig debattant i landbrukspolitikken. Han er statsviter og tidligere landbruksforsker.

Møt Svenn Arne Lie på Fåvangkroa - les hele saken


God jul og godt nytt år

Vi ønsker alle våre følgere, samarbeidspartnere, medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul og gode ønsker for videre samarbeid og arbeid i 2016.

2015 har OBS feiret sine første 100 år og ser fram mot nye aktive år. Det er stadige utfordringer for norsk landbruk. Matberedskap, bruk av arealer, utmarkas store fornybare ressurser, bondens og småbrukerens inntekter, løsdriftskrav, klima og mye annet. Vi blir nok ikke arbeidsledige med det første.

Fylkeskontoret er stengt fra og med 17. desember til 4. januar

Må lykkes med uttak av 21 jerv i lisensjakta

Rovviltnemda har i møte vedtatt en jaktkvote på 21 jerv i lisensjakta i vinter. Det er helt nødvendig å lykkes for å få ned bestanden. OBS, OBL og OSG har derfor bedt om et møte med sittende og påtroppende nemdsledere for å diskutere tiltak framover. Sålang er det tatt ut 3 jerv.

Må lykkes med uttak av 21 jerv i lisensjakta - les hele saken


Fylkesårsmøtet mars 2017

Velkommen til Høsbjør Hotell i Ringsaker 11. og 12. mars 2017. 

Fylkesårsmøtet mars 2017 - les hele saken

Video av landsmøtetalen

Landsmøtetalen live

 Film og regi: Idar Høgåsen, Buskerud BS

Mye Oppland på landsmøte i år

Mat- og Kulturprisen 2015 til Kjersti og Per Idar Vingebakken på Toten, Flest nye medlemmer til Oppland. Flest nye medlemmer til  Gausdal lokallag med Sør-Fron på delt tredjeplass. Nytt æresmedlem i NBS, Kari Bay Haugen fra Sør-Fron. 

Mye Oppland på landsmøte i år - les hele saken

Pubkveld for voksenagronomene

Rundt 35 voksenagronomer møttes til hygge, foredrag, tapas og en fantastisk utsikt inn i fjøset på Sør-Tretten samdrift 4. november. Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag, Fylkesmann i Oppland og Oppland fylkeskommune var arrangører.

Pubkveld for voksenagronomene - les hele saken


Pleie- og omsorgssjefen i Lom inn i kvinneutvalget

Oda Evy Øyen fra Lom er innstilt i kvinneutvalget foran landsmøtet i NBS som går av stabelen lørdag og søndag. 

Pleie- og omsorgssjefen i Lom inn i kvinneutvalget - les hele saken

Gjenvalg for Merete Furuberg som leder av NBS

Merete ble gjenvalgt enstemming på landsmøte 8. november. Ode Evy Øyen fra Lom ble valgt inn i kvinneutvalget.

Gjenvalg for Merete Furuberg som leder av NBS - les hele saken


Stort engasjement under rovdyrdebatten på Lesja

Rundt 250 frammøtte fylte Lesja kulturhus til randen. Det var frammøtte fra hele Gudbrandsdalen, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Faglaga og Oppland Sau og Geit stilte med buss fra Lillehammer som fyltes opp etterhvert som bussen nærmet seg målet. Både oppmøte og deltakelse i debatten fra salen, vitner om stort engasjement og et stort behov for å få tapstallene ned gjennom en tydelig forvaltning av alle de store rovdyra ned på bestandsmål. 

Stort engasjement under rovdyrdebatten på Lesja - les hele saken

Livet i jorda - en føresetnad for god fruktbarhet og jordstruktur

Møtet samla 24 engasjerte tilhøyrara – særleg gledelegt var det at mange aktive bønder deltok.

Livet i jorda - en føresetnad for god fruktbarhet og jordstruktur - les hele saken


Hvordan lage sin egen pølse

Stor pågang hele dagen for å lage sin egen pølse under Stavsmart`en 24. oktober. Mange ivrige unger og ungdom fikk lage sin egen pølsedeig, stappe i tarm og koke sin egen pølse. Det ble mange gode egenproduserte pølser til middag denne dagen.

Hvordan lage sin egen pølse - les hele saken

Temakonferanse for tillitsvalgte

17. og 18. november arrangerer Landbruksråd Innlandet temakonferanse hvor første dag er avsatt til særmøter for faglag, samvirke og andre innen landbruksfamilien. OBS avholder særmøte for tillitsvalgte i lokallagene fra kl. 10.00 til 16.00 den 17. 

Elektronisk påmeldingskjema

Temakonferanse for tillitsvalgte - les hele saken


Rovdyrdebatt - Lesjamøtet 2015

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kommer. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kommer. Stortingsrepresentant Marit Arnstad kommer. I tillegg fylkestillitsvalgte fra næring og faglag, naturvernforbundet og Mattilsyn. Det er satt opp buss fra Lillehammer. Se mer for tider og stoppesteder.

Rovdyrdebatt - Lesjamøtet 2015 - les hele saken

Garden som ressurs

Går du med tanker om å videreutvikle garden din, utnytte dine og gardens ressurser og skaffe flere ben å stå på? Gudbrandsdalsmat  og Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har gleden av å invitere til ”Garden som en ressurs”, en inspirasjonsdag med gardsutvikling i fokus.

Garden som ressurs - les hele saken


Regjeringen følger opp med tiltak for de med størst lommebok

I statsbudsjettet legger regjeringen fram en skatteendring hvor fritak for gevinstbeskatning innen familien fjernes. Finansminister Siv Jensen sier dette gjøres for at den som har best forutsetninger skal kunne kjøpe gården. Ergo er ikke familemedlemmer, eller unge odelsberetiggede, i den kategorien etter Jensen sin mening.

Regjeringen følger opp med tiltak for de med størst lommebok - les hele saken

Livet i jorda - temakveld

Livet i jorda er en forutsetning for god fruktbarhet og jordstruktur. Møt opp på Vonheim i Follebu tirsdag 13. oktober kl. 19.30. Arrangør: Gausdal BS.

Livet i jorda - temakveld - les hele saken


Landsmøte i NBS

Lørdag 7. og søndag 8. november på Clarion & Congress Oslo Airport, Gardermoen. Det er valgte utsendinger fra lokallaga som har stemmerett på landsmøte. Lokallaga har rett til å møte med en utsending pr. påbegynt 50 betalende medlem. Landsmøte er åpent for alle medlemmer. Se link for påmelding. Frist 3. oktober.

Frist for innsending av forslag og uttalelser er 6. oktober.

http://www.smabrukarlaget.no/

Møt Torpa og Omland BS på stand under Bygdedagene i Nordre Land

Bygdedagene går av stabelen 19. og 20. september på Dokka. Torpa og Omland BS står på stand sammen med Bondelaget i Torpa og Nordre Land. 


Naturbrukskolen nå og framover

Årets siste offisielle 100-års arrangement ble avholdt på Lena-Valle vgs og Grøna skysstasjon 10. september. Innledninger om Lena-Valle vgs, matjordas betydning, politikerdebatt, tradisjonsmat, forykende underholdning og orientering om Grøna, sto på programmet. Været var strålende og deltakerne koste seg ute i sola på Grøna. 

Naturbrukskolen nå og framover - les hele saken

Åpent arrangement på Lena-Valle vgs og Grøna skysstasjon

I anledning OBS sitt 100-års jubileum arrangeres det et variert program på Lena-Valle vgs og Grøna skysstasjon 10. september kl. 09.00 til 15.00. 8 partier stiller for å snakke om rekruttering, utdanning og god agronomisk kunnskap for framtidas bønder. Det blir foredrag om historien til Valle landbruksskole som i sin tid ble til med OBS sin hjelp og initiativ. Dengang het skolen Opplandske småbruker og hagebruksskole. Det er også matjordas år og Bioforsk vil foredra og matjordas betydning. Dagen er åpen for alle og det blir bevertning og underholdning. 

Åpent arrangement på Lena-Valle vgs og Grøna skysstasjon - les hele saken


Vellykka markering under byfesten på Vinstra

Under byfesten på Vinstra hadde faglaga i landbruket, Bygdekvinnelaget og 4H samla seg i Stasjonsparken. Her kunne «byfolket» få informasjon om landbruket i Nord-Fron kommune, se på gardsdyr, nyte bålkaffe og friske grønnsaker med dip.

Vellykka markering under byfesten på Vinstra - les hele saken

Fylkesordførerne i Oppland og Hedmark ber om mer effektivt uttak av rovvilt

I felles brev til statsråd Tine Sundtoft ber fylkeordførerne om at rovviltnemdene får drive effektiv forvaltning gjennom tiltak hele året. De støtter også rovviltnemdenes oppfatning av at Miljødirektoratet ikke har samme fortolkning av rovviltforliket. 

Fylkesordførerne i Oppland og Hedmark ber om mer effektivt uttak av rovvilt - les hele saken


Rovdyr, beitedyr eller begge deler?

 Miljøpartiet De Grønne i Oppland inviterer til dialogmøte på Café Stift, Lillehammer, søndag 6. september kl. 17. 

Rovdyr, beitedyr eller begge deler? - les hele saken

Nord-Fron bonde- og småbrukarlag på stand under byfesten på Vinstra

Byfesten på Vinstra, 28. - 30. august, arrangeres i år for tredje år på rad. I tillegg til musikk og sceneinnslag med Morten Abel som headliner, vil mange lokale aktører stå på stand.

Nord-Fron bonde- og småbrukarlag på stand under byfesten på Vinstra - les hele saken


Spennende kurs på Telemarkstunet i høst

Telemarkstunet ligger på toppen av Lystgårdbakkene i Lillehammer. Tove og Bodil tilbyr i høst en rekke spennende kurs i matlaging og tilrettelegging. 

Program

Dialogmøte rovdyr

Etter at landbruksorganisasjonene hadde invitert statråd Sundtoft til Oppland, kom Sundtoft og Listhaug til Oppland, men da ikke for å møte organisasjonene, men to enkeltbønder. Siden verken OBS, OBL eller OSG ble invitert til dette møtet og da heller ikke møtte, har det vært endel turbulens. Statsekretærer tok da kontakt med ønske om å møte organisasjonene. Møter er satt til torsdag 20. august i storsalen på kommunehuset i Sør-Fron. Møtet er åpent for alle og særlig beitebrukere oppfordres om å delta. 

Dialogmøte rovdyr - les hele saken


Rovdyrsommer

Oppland har denne beitesesongen hatt mange og store skader til freda rovvilt. Ulv, jerv, bjørn, gaupe og kongeørn har vært faste skadevoldere i mange områder. 

Rovdyrsommer - les hele saken

God medlemsvekst gjennom sommeren

Medlemsveksten fortsetter. Siden mai har OBS fått 83 nye medlemmer. På landsbasis har NBS fått 257 nye  i samme tidsrom. Dette er gledelig og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen. Gausdal leder vervekampanjen med 47 nye siden november. 42 av disse har kommet etter bruddet i jordbruksforhandlingene. På andre plass ligger Sør-Fron med 16 nye. 


Byavisa presenterer lokale matprodusenter

Etter initiativ fra Oppland BS vil Lillehammer Byavis presentere lokale matprodusenter fra kommunene i og rundt Lillehammer utover høsten.

Byavisa presenterer lokale matprodusenter - les hele saken


Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Foto: Annette Jørstad


Landbrukshelga 2015

Lørdag 31. januar - søndag 1. februar inviteres landbruket i Hedmark og Oppland til ei storstilt felles kurshelg. Her blir det 20 kurs å velge blant, ei sosial og givende felles ramme, og mange spennende foredragsholdere å stifte bekjentskap med.

Meld deg på her

Landbrukshelga 2015 - les hele saken

/share/mime/48/msword.png Fylkesstyret
(telefonliste-15-16.doc, 42kB)

Stort tilsig av nye medlemmer

OBS har fått 90 nye medlemmer så langt i år. I Gausdal og Sør-Fron har medlemsveksten vært særlig stor. Dette er gledelig og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen på laget. 


Åpning Vitensenteret Gjøvik 1 Foto: Annette Jørstad

Flere opplandspolitikere sier nei til jordbruksavtalen

Oppland fylkesutvalg sier nei. Nord-Fron kommunestyre sier nei. 2 fremtrendende fylkespolitikere fra AP sier nei og oppfordrer AP `s stortingsgruppe til å støtte NBS sitt standpunkt ved å stemme mot i Stortinget. 

Flere opplandspolitikere sier nei til jordbruksavtalen - les hele saken


Nei til sentralisering - ja til lokal produksjon

Flere markeringer ble gjort i Oppland lørdag 24. mai som en protest til statens endring av norsk jordbruk. På Vinstra, Lillehammer og Fagernes ble det delt ut og lagt flyers på biler

Nei til sentralisering - ja til lokal produksjon - les hele saken

Ja til norsk korn på norske ressurser

OBS markerer motstand mot Regjeringens omlegging av norsk landbruk fra bruk av norske arealer til økt import av fòrråvarer. Banner med påskriften: "Norsk korn - din matsikkerhet" møter bilister på E6 ved innfarten til Lillehammer idag.

Ja til norsk korn på norske ressurser - les hele saken


Retten til å forhandle

Aftenposten hyller BL sin avtale med Regjeringen i sin leder 19.mai og mener NBS også burde skrevet under. Det var ingen medlemmer eller tillitsvalgte i NBS som oppfordret NBS til å godta en videreføring av den dramatiske endringen av norsk landbrukspolitikk som Regjeringen startet i fjor.

Retten til å forhandle - les hele saken

Jordbruksavtalen 2015

Grovforetende dyr og produksjoner finansier kraftforet. Graset blir dyrere, kraftforimporten øker, sjølforsyning og beredskap svekkes, sier leder i OBS Terje Holen, i avisa GD 21. mai.

Jordbruksavtalen 2015 - les hele saken


OBS støtter fullt ut NBS sin beslutning om å bryte årets jordbruksforhandlinger.

NBS valgte å bryte forhandlingene 15. mai mens BL skrev under avtale med staten etter at staten la fram revidert tilbud. Statens reviderte tilbud gir ikke rom for å snu de negative utviklingstrekkene som vil sørge for en ytterligere sentralisering av jordbruket. Den politiske retningen Regjeringen ønsker for det norske jordbruket, er vi grunnleggende uenig i, sier leder Merete Furuberg i pressemeldingen etter bruddet. OBS støtter fullt ut fohandlingsutvalgets beslutning og leder i OBS, Terje Holen, uttaler at årets avtale vil senke mulighetene for å øke norsk matforsyning på norske arealer.

OBS støtter fullt ut NBS sin beslutning om å bryte årets jordbruksforhandlinger. - les hele saken

Studietur økologisk korndyrking

Bli med til Finnland og Estland 8. til 11. juni. Foregangsfylke for økologisk korn i samarbeid med Debio arrangerer studietur for kornprodusenter og andre korninteresserte.

Studietur økologisk korndyrking - les hele saken


Nei til industrialisert jordbruk

Leder i OBS, Terje Holen er klar på at en reversering av fjorårets frislipp av tilskuddene må gjennomføres ved årets forhandligner. Stortingsflertallets vedtak fra fjoråret hvor store deler av H og Frp sin politikk mot større og færre bruk, ble gjennomført, er store summer flyttet fra de små og mellomstore gårdsbrukene til noen få store bruk.

Nei til industrialisert jordbruk - les hele saken

Landbruksarealet mot stupet

Agri Analyse har gjort en beregning av landbruksarealet i 2033 hvis utviklingen fortsetter. Et framtidsbilde poltikerne bør ta på høyeste alvor

Landbruksarealet mot stupet - les hele saken


Kjøp vår jubilums-t-skjorte

Selges for kr. 150.- Finnes i to farger, mørk flaskegrønn og blå-turkis. I strørrelsene XL, L og M.

I tillegg selger vi en nøytral t-skjorte med bilde av en bie på blomst. Samme farger men også i barnestørrelsene 150/160. Tilsvarer 14 år eller S/XS 

Jeg vil være bienes venn


100-års markering særs vellykket

På tross av surt vær var det mange folk i gågata i Lillehammer 11.april. 20 stands og boder med lokale og regionale matspesialiteter kunne tilbys byens befolkning denne dagen. 

100-års markering særs vellykket - les hele saken

Matmarkering i Lillehammers gågate

Oppland BS er 100 år og markeres av lokallaga i Fåberg, Gausdal og Øyer-Tretten den 11. april med matmarkering av lokale og regionale produkter i gågata. 20 utstillere vil delta. Det blir baking i bakeovn av økologisk spesialkorn, utdeling av honningurt: "SÅ honningurt - redd en bie" Barna vil få fine t-skjorter med teksten: "Jeg vil være bienes venn" Flotte handlenett og mulighet for informasjon om andelslandbruk, biodynamisk drift, utdanningsmuligheter ved Valle vgs. og om norsk seterkultur. Fjorårets bygdeprofil, leder av NBS, Merete Furuberg kommer.  

Matmarkering i Lillehammers gågate - les hele saken


/share/mime/48/pdf.png
(flyer-matmarkering-lhmr.-11.4.-15-alt-3.pdf, 659kB)

Nytt fylkesstyre

Terje Holen ble gjenvalgt som fylkesleder på årsmøte. Fride Gunn Rudi, Elin Aarum og Arne Kristian Holslien takket for seg, mens Leif Arne Kvisberg, Astrid Olstad og Asbjørn Storsveen ble innvalgt. Nils Arne Sveen tok gjenvalg. Therese Rudi, Ragnhild Næprud, Elin Rømyhr Haugen og Per Idar Vingebakken var ikke på valg.

Nytt fylkesstyre - les hele saken


Fest, moro og alvor

Fellessamlingen med Hedmark BS og Buskerud BS samt årsmøte i Oppland BS er vel overstått. Bankett med underholdning, mange fine taler og flotte gaver satte prikkken over helga da Oppland Bonde- og Småbrukarlag feiret sine første 100 år.

Fest, moro og alvor - les hele saken

Årsmøte og 100-årsfest

Oppland BS feirer i 2015 100 år. Dette vil bli markert på fellessamling og under banketten for Buskerud, Hedmark og Oppland på Quality Hotell i Øyer den 21. mars. Utsendinger, gjester, innledere og tillitsvalgte ønskes velkommen.

Årsmøte og 100-årsfest - les hele saken


/share/mime/48/msword.png Program årsmøte søndag
(program15.doc, 70kB)

/share/mime/48/msword.png Program felleskonferanse
(felleskonferansen-2015.doc, 77kB)


Interesse betyr mest

Andelen kvinner som har hovedansvaret for drifta ligger på kun 14%. Ragnhild Næprud, nestleder i Oppland BS, er en av disse 14 %. Hun tok over gården for 3 år siden og vil satse på sau.

Interesse betyr mest - les hele saken

Kurs om BU-midler til utredning og tilrettelegging

Fylkesmann i Oppland arrangerer kurs torsdag 5. mars 2015 kl. 10.00 til 14.00. Kurset er for potensielle søkere, organisasjoner og kommuener.

Kurs om BU-midler til utredning og tilrettelegging - les hele saken


Fellessamling og fylkesårsmøte

Fellessamlingen og årsmøte går av stabelen 21. og 22. mars på Quality Hotel og Resort, Hafjell i Øyer. Det blir i anledning 100-års jubileet festmiddag med spesielt inviterte gjester i tillegg til årsmøteutsendinger, observatører og tillitsvalgte lørdag kveld. Noen overraskelser blir det også. Husk påmeldingfrist og frist for innsending av forslag. 20. februar.

Lefsebakekurs i Vardal

11. april avholder Vardal BS lefsebakekurs hos Randi Hasvoldseter. For påmelding og interesse ring: 99621092


Landbrukshelga en suksess

Stor oppslutning på kursene: oppdeling av slakt og konservering av kjøtt i regi Oppland Bonde- og Småbrukarlag som ble avviklet søndag. Mange unge kursdeltakere av begge kjønn vitner om økende interesse.

Landbrukshelga en suksess - les hele saken


Stor stas med fylkesstyremedlem på Grûne Woche

Nordås gardskjøtt deltok i år med utstilling på den store tyske messa. Per Idar Vingebakken er eier av Nordås Gardskjøtt og styremedlem i OBS. I tillegg deltok flere medlemmer av NBS samt leder av NBS, Merete Furuberg.

Stor stas med fylkesstyremedlem på Grûne Woche - les hele saken

Kurs i grønnsaksdyrking - stort utvidelsespotensial

17. januar arrangerer Vestre Slidre BS kurs på Furulund pensjonat i Røn.

Påmelding til yvonne.tonnaer@gmail.com

Muligheter for overnatting.

Kurs i grønnsaksdyrking - stort utvidelsespotensial - les hele saken


Krise?

Når du ikke er i stand til å mestre oppståtte situasjon.

Når du kjenner til noen som er i krise og trenger hjelp.

Hva gjør du? Hvem spør du?

Krise? - les hele saken

God jul og godt nytt år

Fylkeskontoret stenger fra og med 19. des og åpner igjen 5. januar. Kontakt i perioden kan rettes til NBS på tlf. 24 14 89 50. Vi ønsker alle våre medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og følgere en riktig God Jul og Et Godt Nytt År. 


Studietur Små bruk - store muligheter

Oppland BS arrangerer studietur til Nice 22. feb. til 27. feb. 

Turen er nå fulltegnet med 17 deltakere. Vi ønsker alle en riktig god tur.

Studietur Små bruk - store muligheter - les hele saken


100 påmeldt til prøvedag på Valle vgs

10. klassinger fra hele fylket får teste ut en skoledag og internatlivet på Valle videregående skole. 

100 påmeldt til prøvedag på Valle vgs - les hele saken

Små bruk - store muligheter

Vil du se hvordan de gjør det i Frankrike? Bli med til Nice 23. til 27. februar 2015.

Små bruk - store muligheter - les hele saken


Oppland vant vervekonkurransen

OBS stakk av med tittelen beste fylkeslag etter årets vervekonkurranse. Premien ble utdelt under NBS sitt landsmøte i Stjørdal. I tillegg til fylkeslagets seier fikk Ringebu og Fåvang 3. premie som beste lokallag. OBS har godt tilsig av nye medlemmer og vi takker både ververe og medlemmene selv som ofte på egenhånd melder seg inn i laget. 

Oppland vant vervekonkurransen - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as