Oppland Bonde- og Småbrukarlag

100-årsfest på Valle

Lørdag 23.september startet Lena-Valle vgs sin 100- årsfeiring med åpen dag. Spennende aktiviter, utstillinger og stands møtte de frammøtte. OBS viste utstillingen "Bureisingen" En bildeserie med gamle foto fra bureisernes historie. I tillegg hadde OBS egen stand sammen men en rekke andre.  

Toten janitsjar spilte opp på tunet der rektor Tofinn Overn ønsket alle velkomne og holdt en liten tale om 100-års jubilanten. Olaf Nøkleby presenterte historien gjennom 100 år for en fullsatt festsal og boka hans "Valle 100 år" ble lansert. Blant tilhørerne var Simen Bleken som var rektor på skolen fra 1972 til 1990. Han har vært en viktig bidragsyter til boka. Knut Borg tidligere lærer og avdelingsleder ved skolen har også gitt viktige bidrag til boka.

Elevene stilte med traktorutstilling, de serverte grønnsakssuppe, solgte jubileumsbøker, arrangerte spørrekonkurranse, m.m.

I festsalen fortalte Håvard Johansen Lindgaard fra Nibio om framtidsjordbruket. Rektor Torfinn Overn fortalte om alle utbyggingsprosjektene på skolen, inklusive biogassanlegget som snart blir bygd på Presteseter. Anlegget vil både produsere varme til oppvarming og elektrisitet.

Det var pløing med hest og traktor. Legging av belegningsstein, smiing, kjøring med hest, tømmertransport og mange traktorer fra gråtass til mer moderne. 

Fra OBS stilte Terje Holen med bureiserutstilling. Elin Rømyh Haugen var standansvarlig sammen med Randi og Terje Hasvoldseter og Ole Dullerud. OBS har også laget et lite