Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Flyer åpent møte hotell Hadeland 17.3.

Åpent landbrukspolitisk møte 17.mars på Hadeland

Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida? Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde
Hva befinner seg under føttene våre? Dag Jørund Lønning 
Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk. Per Olaf Lundteigen
Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS 
Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no

Det skjer på Hotell Hadeland 17.3. fra kl. 11.00 - 16. 00. Påmelding og beskjed om lunsj er nødvendig hvis du ønsker å kjøpe lunsj og/eller kaffe. 

Fullt program:

10.50   Åpning

Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Svenn Arne Lie ønsker velkommen

11.00   Velkommen til Gran

11.15   Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida?

            Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde

11.45   Kort pause/beinstrekk

12.00   Den viktige jorda v/ Dag Jørund Lønning

            Hva befinner seg under føttene våre?

 13.00   Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk? Stortingsrepresentant             for SP fra  Buskerud, Per Olaf Lundteigen

13.30   Spørsmål og debatt

14.00   Lunsj

15.00   Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS

15.30   Oppsummering v/ Kjell Erik Brandstadmoen, styremedlem i NBS

15.45   Det åpne møtet er over. 


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as