Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon. 2 geiter på beite

Bli med på seinsommarfest!

Våren og sommaren er ei travel tid for alle som steller med dyr og jord. I år ynskjer vi å markere overgangen mellom sommar og haust med ein seinsommarfest, og inviterer dykk til Østre Gausdal Prestegard laurdag 26. august kl. 18.00!

Sjå invitasjon for påmelding og pris.

Vi ynskjer kvar og ein av dykk ein god sommar, med rom for pustepauser og små avbrekk når det er mogleg, og vonar å sjåast på seinsommarfesten!

Hilsen festkomiteen i Øyer-Tretten, Fåberg og Gausdal BS:

Astrid Olstad, Terje Holen, Håkon Grindstuen og Trond Klaape.