Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Familiedag i Biri og Vardal BS

Lokallaget inviterer medlemmer med familie og venner til Halgeir Snuggerud i Mustadroa lørdag 10. juni. Start kl. 14.00. 

Styret sørger for griller, kull og kaffe. Salg av grillpølser og hamburgere. Ta med stol/bord, drikke og eventuell annen mat. 

Alle er hjertelig velkommen. Kontakt Randi Hasvoldseter, tlf. 99621092, e-post. r-hasvo@frisurf.no for eventuelle spørsmål.

Dersom storm og uvær må vi avlyse. Hvis ikke, ta med klær som passer, vi oppholder oss utendørs.

For styret i Biri og Vardal BS

Hilde Bakke.