Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fra jord til bord - mattradisjoner fra fortid til samtid og framtid

Utprøvingsprosjektet startet ved skolestart 2017 og omfatter ungdomsskoleelever på 9. trinn i Øyer, Gausdal og Lillehammer. Målet er å sette søkelys på mat som kultur i det gamle bondesamfunnet og trekke tråder inn i samtid og framtid. 

Å skape bevissthet og holdninger om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religion, forvalteransvar, lokale mattradisjoner og vern av skaperverket er hovedintensjonen i prosjektet. Terje Holen og Trond Klaape er initativtakere og står for undervisningen. Undervisningen er delt i to. En i slakt og oppdeling av kjøtt og en teoridel hvor elevene er med rundt i naturen og får undervisning i fotosyntesen, lokale ressurser og klima. Til nå har det vært undervisning på Gausdal ungdomsskole 4 ganger, tilsammen 22 undervisningstimer. Der har de vært med på å dele elg og gris. I tillegg har alle 60 elevene besøkt slakteriet i Engjom 1 gang hvor de var med på slakting og oppdeling av lam.

Det har vært 24 undervisningstimer fordelt på 5 besøk på Smedstad ungdomskole i Lillehammer hvor i overkant av 100 elever på 9.trinn og elever i arbeidstreningsfag på 10. trinn har vært med på oppdeling av lam, gris og elg. Elevene på 9. trinn har i tillegg vært i Engjom to ganger og vært med på slakting og oppdeling av lam. 

Råvarene blir skolens eiendom og brukes videre i faget mat og helse. Gausdal ungdomsskole