Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Hva kan vi i Oppland lære av Røros

Røros har utviklet et unikt samarbeid for lokalmat, kulturarrangement, utviklingsarbeid og reiseliv. Hvorfor og hvordan har Røros lykkes som de har? Dette ønsket OBS å finne mer ut av gjennom å arrangere en studietur for interesserte. Både kommunal forvaltning og gårdbrukere deltok på turen.

Bussturen startet på Lillehammer tidlig torsdag morgen den 30. mars og gikk oppover dalen forbi Dombås og videre til Røros. Selv om starten var på Lillehammer kom det deltakere fra både Gjøvikområdet og Valdres i tillegg til deltakere gjennom hele Gudbrandsdalen. Ved ankomst Røros ble vi møtt av Simen Bjørgen, daglig leder i Norsk kulturarv som hadde satt sammen et spennende og variert program. Vi overnattet på Vertshuset Røros midt i den vernede bebyggelsen. I tillegg er også Røros på verdensarvlisten.

Så fort vi var innkvartert ble vi ønsket velkommen til Røros av ordfører Hans Vintervold. Han tok oss gjennom en imponerende rekke av kulturarrangement som Røros avvikler og har avviklet. Med sine i overkant av 3000 innbyggere er det helt avgjørende for all gjennomføring at frivilligheten er sterkt tilstede. Det er det på Røros.

Røros er en fjellkommune med marginale muligheter for landbruksproduksjon. Likevel har de i tillegg til tradisjonell melk og kjøttproduksjon utviklet mange spesialiteter under merkenavnet Rørosmat. Røros har også en rik sør-samisk kultur med produksjon av reinskjøtt. Hans Vintervold var klar på at Røros kunne bli den største landbrukskommunen i regionen da det er stort utviklingspotensiale for jordbruk. 

Hans Vintervold, ordfører på Røros:
"Jeg håper vi får familielandbruket tilbake - det er framtida"

Deretter gikk turen til Rørosmeieriet. Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund tok i mot og ga en svært interessant orientering om meieriets utvikling, satsingsområder, nåværende og framtidige produkter. Det er i dag dobbelt så mange ansatte ved Rørosmeieriet som da Tine drev. Meieriet er opptatt av kvalitet, lokal tilhørighet og merkevarebygging. Samtidig som de ivaretar og involverer lokale aktører, utvikler de stadig nye produkter. Vi fikk møte et inovativt miljø som virkelig klarte å inspirere og vi