Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Inspirasjonsturer for kvinner i landbruket

Vi inviterer til inspirasjonstur i Valdres lørdag 14. oktober og på Hadeland lørdag 21. oktober. Målgruppa er kvinner i landbruket, enten du driver gård, bor på gård eller har planer om gård eller utnytting av gårdens ressurser på ulike måter. 

Det er mulig å melde seg på begge turene. Vi besøker kvinner som engasjerer seg i landbruket, både tradisjonelt landbruk, tilleggsnæring og/eller annen bygdenæring. Turene er en del av satsinga på rekruttering, likestilling og utdanning i landbruket (RULL)

Se program og påmelding

Pris pr. deltaker er kr. 200.- som betales på bussen. Dette inkluderer buss, besøk og servering.

Turene er i regi Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Bondelag i samarbeid med Fylkesmann i Oppland og Oppland Fylkeskommune. 


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as