Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Oppland Bonde- og Småbrukarlag
Industrigata 56
2619 Lillehammer
 
Tlf: 612 57 570
E-post: oppland@smabrukarlaget.no

 

Kontonr.: 9365 12 04052
Org.nr.: 971536950
 
Fylkesleder: Svenn Arne Lie
Tlf: 977 94 112 
E-post: svennarnelie@gmail.com
 
Fylkessekretær: Annette Jørstad
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as