Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kontoret stenger for sommeren.

OBS-kontoret holder sommerstengt fra 26. juni til 7. august. Vi ønsker alle våre medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer.

Du kan ringe NBS på tlf: 22 00 59 10 eller fylkesleder Svenn Arne Lie på tlf: 977 94 112