Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Ferskvann

Matmarkering i by`n 1. april

Kom og bli kjent med oss som produserer maten og hjelp oss å sikre en trygg og ressursvennlig matproduksjon i ditt nærområde. Bonde- og Småbrukarlagenen i Lillehammerregionen inviterer deg til gågata i Lillehammer. De byr på spennden smaker av tradisjonsmat. De vil dele ut honningfrø til beste for de viktige pollinerende innsektene og du kan få hesteskyss i gata.