Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Lokal sjokolade Foto: Terje Holen

Matmarkering i by`n

Smaksprøver, lokalmat, hesteskyss, utdeling av honningurtfrø og tiltak mot matkasting var innholdet i årets Matmarkering 1. april i gågata i Lilllehammer. Arrangører: Fåberg, Gausdal, Øyer-Tretten BS og ungdomsutvalget i NBS.

Ungdomsutvalget deltok aktivt i årets Matmarkering på Lillehammer med temaet: Vi lager maten din. Spis, ikke kast. Et viktig budskap både produsenter, butikker og forbrukere trenger å bli minnet om. Det var smaksprøver av flere spennende lokale produkter og mulighet for å kjøpe kål. Kål er en lokal tradisjonsrett flere steder i Oppland, men kansje mest brukt i søre deler av Gudbrandsdalen og selvfølgelig godt kjent i Lillehammer og omegn. Det var også mulighet for å bli skysset rundt med hest og kjerre. Spesielt populært for barna. Tradisjonen tro ble det også delt ut Honningurtfrø. Frøaksjonen er et nasjonalt tiltak i NBS for å sette fokus på viktigheten av de pollinerende insektene. Særlig jordbruket er avhengig av bier og humler for gode avlinger. Da må disse viktige insektene ha gode vilkår for sin aktivitet.