Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Bonde hjelper bonde

Hedmark og Oppland er med i den nasjonale utprøvinga av ei mentorordning i landbruket der vi har nokså faste rammer med søknad om å delta, oppstartsamling, mentoravtale om fem samlingar, godtgjering av mentor, evalueringssamling og rapportering. 

Søknadsfristen for 2018 er 1. desember på vedlagte link. https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/mentor/ 

Vi har hatt ti par i sving i 2017 og skal rekruttere nye par i 2018.Vi hadde god tilgang på søkjarar i 2017, og håper det blir endå betre i 2018 nå når ordninga er litt betre kjent.