Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ny fylkesleder i OBS

Trond Klaape fra Svatsum i Gausdal tok over lederklubba etter Svenn Arne Lie på helgas fylkesårsmøte i OBS. 

Trond Klaape er også leder av Gausdal BS, NBS sitt største lokallag. Svenn Arne Lie gikk av som fylkesleder etter 1. år da ny jobb og ledervervet i OBS ikke lar seg kombinere. Han fortsetter likevel som 1. vara til styret. I tillegg ble Oda Aulstad Kvisberg valgt som ungdomsrepresentant i styret og leder av ungdomsutvalget. Therese Rudi gikk ut av styret etter 8 år, men fortsetter som leder i Ringebu-Fåvang BS. Per Idar Vingebakken gikk også ut av styret etter 8 år. Som representant for vest-oppland kom Randi Hasvoldseter fra Biri-Vardal inn i styret.

Fylkesstyret 2018-2019:

Fra v. foran: Astrid Olstad, Oda Aulstad Kvisberg,
Cecilie Sørli, Elin Rømyhr Haugen, Randi Hasvoldseter.
Bak fra v: Leif Arne Kvisberg, Bjørn Rustestuen, Trond Klaape
og Jarmund Øyen

Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as