Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ungdomsutsendinger på landsmøte i NBS 2017 Foto: Annette Jørstad

Øyeblikk fra årets landsmøte

Rekordstor oppslutning fra lokallaga. Kritikk fra landbruksminister Dale. Start på en ny landbrukspolitikk i NBS. Spenstige forslag og fantastiske ungdomsmedlemmmer. Det er liv og engasjement i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Positive signaler fra opposisjonen på Stortinget: Enighet om kronemessig lik. Jordbruket må gå fra støtte til volum over til areal. Økt dreining mot disktrikt. Forsterka økologisk målsetting og diskusjon om innføring av driftsvansketilskudd.

Overblitt over landsmøtesalen

Stortingspolitikere i paneldebatt: fra v: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, Krf: Steinar Reiten, Rødt: Bjørner Moxnes, SP: Sigbjørn Gjeldsvik og fra SV: Torgeir Fylkesnes.

Merete Furuberg 

Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale fra Frp


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as