Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til familiedag

Fåberg BS inviterer medlemmer til familiedag på Sæterstyre i Roterudbygda søndag 25. juni kl. 11.00 til ca. kl. 14.00. Fortsatt muligheter for påmelding. Aktiviteter for barn. Servering av enkel mat. Pr. person kr. 100. Påmelding til Terje Holen tlf. 909 72 675

Sæterstylen er ei gammel heimseter med nyrestaurert bebyggelse, som tilhører garden Engjom i Roterudbygda. Eiere er Tove Holen og Bjørn Bredvold. 

Det blir foredrag om Sæterstylens historie og restaurering av gamle seterhus, finansiering og tiltak for å gjenåpne landskapet. I tillegg om alle heimsetrene som har vært i denne delen av bygda.

Veibeskrivelse gis ved å kontakte Terje Holen.