Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon ungdom og landbruk Foto: Ferskvann

Vi deltar på åpen dag på Lena-Valle vgs. 23.sep. Kommer du?

Lena-Valle vgs fyller 100 år. Oppland Bonde- og Småbrukarlag gratulerer skolen med de første 100 år. OBS er stolt av å kunne være en del av arrangementet da OBS i sin spede begynnelse var sterkt på banen for opprettelse av en utdanningsinstitusjon for småbrukere. Ved starten i 1917 var skolen igang med 15 elever, alle småbrukere. I 1919 fikk skolen navnet Oppland småbruker- og hagebruksskole. 

Fra Oppland Småbruks- og Hagebruksskole til Valle landbruksskole. Historien om oppstarten.

OBS vil delta med stand og bildeutstilling over bureisinga i Oppland den 23.9. og håper våre medlemmer med familie vil delta denne dagen. Program for dagen