Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Voksenagronom 2018

50 personer hadde søkt om plass da fristen gikk ut 1.juni.

Årets 50 søkere kommer fra alle regionene i fylket, men flest fra Lillehammer og Hadelandsregionen denne gangen. Det har også kommet søkere fra andre fylker, men disse har vi ikke mulighet til å ta inn, sier Svanhild Vatn ved Karrieresenteret i Gudbrandsdal, som står for inntaket til studiet.

26 personer har per dags dato fått tilbud for høsten. 15 av disse er kvinner.

Det er søkere i alle aldersgrupper. Inntakskravet er 25 år og at de har fullført Vg1 naturbruk eller har tilsvarende kompetanse.


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as