Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig

Styremøter 1. halvår 2019: 14.1., 4.2., konstituerende: 10.3., 8.4., 17.6.

Bondens Marked

Brønnøysund. Registrer lag og forening
 
Felleskjøpet
 
Freda rovvilt - dagbok Oppland Sau og Geit. Her finnes også linker til rovviltkontakter og annen nettinfo.

Fylkesmann i Oppland

Innovasjon Norge Innlandet

Landbruksbørsen Oppdaterte landbrukspriser på de viktigste jordbruksproduktene
 
Landbruksdepartementet
 
Landbruksdirektoratet
 
Lena-Valle videregående skole. Naturbruksutdanning
 
Norsvin

Nortura 
 
Oppland Fylkeskommune, landbruk
 
Oppland Sau og Geit 
 
Reko-ringer - søk Facebook for å finne om det er reko-ring i ditt område.
 
Rovbase
 
Rovviltportalen
 
Tine
 
Trender i Innlandslandbruket 2018 - rapport
 
Tyr Innlandet

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as