Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig

Styremøter 2018: 20. aug. 24. sep. 10. des.

Trender i Innlandslandbruket 2018 - rapport

Innovasjon Norge Innlandet

Fylkesmann i Oppland

Freda rovvilt - dagbok Oppland Sau og Geit. Her finnes også linker til rovviltkontakter og annen nettinfo.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as