Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig

Styremøter 2018: 27. aug. 24. sep. 10. des.

Brønnøysund. Registrer lag og forening

Landbruksbørsen Oppdaterte landbrukspriser på de viktigste jordbruksproduktene
 
Trender i Innlandslandbruket 2018 - rapport
 
Innovasjon Norge Innlandet
 
Fylkesmann i Oppland
 
Oppland Fylkeskommune, landbruk
 
Landbruksdirektoratet
 
Landbruksdepartementet
 
Lena-Valle videregående skole. Naturbruksutdanning
 
Freda rovvilt - dagbok Oppland Sau og Geit. Her finnes også linker til rovviltkontakter og annen nettinfo.
 
Rovbase
 
Rovviltportalen

Oppland Sau og Geit

Norsvin

Tyr Innlandet

Nortura 

Tine
 
Felleskjøpet

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as