Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nyttig

Styremøter 2018: 27. aug. 24. sep. 10. des.

Bondens Marked

Brønnøysund. Registrer lag og forening
 
Felleskjøpet
 
Freda rovvilt - dagbok Oppland Sau og Geit. Her finnes også linker til rovviltkontakter og annen nettinfo.

Fylkesmann i Oppland

Innovasjon Norge Innlandet

Landbruksbørsen Oppdaterte landbrukspriser på de viktigste jordbruksproduktene
 
Landbruksdepartementet
 
Landbruksdirektoratet
 
Lena-Valle videregående skole. Naturbruksutdanning
 
Norsvin

Nortura 
 
Oppland Fylkeskommune, landbruk
 
Oppland Sau og Geit 
 
Reko-ringer - søk Facebook for å finne om det er reko-ring i ditt område.
 
Rovbase
 
Rovviltportalen
 
Tine
 
Trender i Innlandslandbruket 2018 - rapport
 
Tyr Innlandet

 


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as