Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Rovviltkontakt 2017

Vakttelefon FMOP: 97737223  Bemannet 1.6. - 15.10 kl. 08.00 - 22.00. Utvidet 10.6. - 1.8. kl. 07.00 - 23.00
 
Vebjørn Knarrum FMOP: 61266070/95231575
 
Steinar Fossum FMOP: 61266069/48128965
 
Harald Klæbo FMOP: 61266056

Lokale rovviltkontakter

Godkjente sporhundekvipasjer:

Ylva Òsterstròm: 48037178

Raymond Ødegård: 48440326

FM dekker utgiftene til bruk av godkjente sporhundekvipasjer i skadefellingsoppdrag. Ekvipasjene er trent og godkjent på spor av freda rovvilt. Hundene går i line. Hundene har ulik godkjenningsgrad.

Rovviltutvalget i OBS: 

Bjørn Rustestuen, leder, tlf: 905 68 446
Astrid Olstad tlf: 911 53 727
Annette Jørstad, fylkessekretær tlf: 480 63 555