Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til Årsmøte og Åpent møte om: Dyrevelferd, stortingsvalg og forsikring.

Innkalling til årsmøte 7. Mars 2017. i de nye lokalene til NBS i Akersgata 41.

Kl. 19:00 – 20:00 Årsmøtesakeer.
Kl. 20:00 - 20:30 Gjensidigeavtalen v/Knut Martin Glesne.
Kl. 20:30 - 22:00 Dyrevelferd i vid forstand og hvor står partiene.
Innledning v/Marius R. Andresen leder OABS.
Bier en samarbeidspartner til småbrukeren v/Ketil Jørstad
Generalsekretær NBS Olaf Godli tar for seg stortingets
behandling av landbruksmeldingen og årets valg.
Så vil partiet Rødt v/nestleder Marie Sneve Martiniusen få
presentere hvor de står, før vi åpner for diskusjon.
Kl. 22:00 - 22:30 Utlodning og hjemreise.

Vel møtt.

Årsmelding og regnskap kan lastes ned fra linken Årsmeldinger.

 

 

Innkalling til Årsmøte og Åpent møte om: Dyrevelferd, stortingsvalg og forsikring. - les hele saken

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

Hei du er nå kommet inn på siden til

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 

Her forsøker vi å holde deg oppdatert over ting som skjer i laget. 

Velkommen til siden til
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. - les hele saken