Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til felles fylkesårsmøte med Østfold BS som fyller 100 år og
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Lørdag 24. mars kl. 10 
Sted: Folkavang grendehus, Båstadveien 855 (RV 22), Båsstad.

Innkalling til fylkesårsmøte 24. Mars 2018. kl. 10.00 Folkvang grendehus, Båstad.

Først  åpent møte og separate årsmøter til slutt. 

Kl. 10:00 – 11:00 Åpning med kaffe og registrering.
Kl. 11:00 - 11:45 Ny Landbrukspolitikk med molda som utgangspunkt.
v/leder NBS Ann Merete Furuberg
Kl. 11:45 - 12:00 Forsikringavtalen vår med Gjensidige.
v/leder OABS Marius R. Andresen
Kl. 12:00 - 12:15 REKO. v/styremedlem OABS Magne Stenersen.
Kl. 12:15 - 13:00 Lapskaus - Utlodning
Kl. 13:00 - 14:00 Årsmøtesaker.

Vel møtt.
På grunn av matservering må vi ha påmelding innen lørdag 10/3
Send beskjed til sveinke@getmail.no eller SMS til 909 78 371

Årsmelding med regnskap kan nå lastes ned fra linken Årsmeldinger.
Men for å få til det må du først klikke "Kontakt oss" og så "Årsmeldinger"

 

 

 
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as