Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag i Oslo Akershus BS.

LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 22,04,2017 

LOKALLAG

Leder/kontaktperson

Adresse

Telefon

Asker & Bærum

Leder:    Ketil Jørstad

ketil.jorstad@gmail.com

Niskinnveien 47,

3538 Sollihøgda

970 27 933

Eidsvoll

Gudbrand Bræk

fenaknoken@fenaknoken.no

Finnbråtavegen 31

2080 Eidsvoll

952 71 371

63 96 43 7263 96 43 72

Nedre Romerike og Feiring

Vakant

 

 

Hurdal

Toril Lundberg

tolundb@hotmail.com

Skruklivegen 158

2090 Hurdal

959 32 037

Nes & Sørum

Trude Thorkildsen Rokavam ttrokvam@online.no

SVELLE, TORSTUVEGEN 124, 2150 Årnes

988 62 632

Sørkedalen

Tore Berger
tobe@online.no

Ospeskogveien 14.

0758 Oslo

915 73 702907 55 481

 

 


Velg ditt fylkeslag