Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Styre i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.

STYRET I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2014/2016

Leder

Marius Andresen

Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder

Ketil Melvold

Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder

Jo Arne Ødegård

Asker &Bærum BS

Styremedlem - Kasserer

Jorunn Sandbraathen

Sørkedalen BS

Styremedlem

Magne Stenersen

Eidsvoll BS

1. vara

Ketil Jørstad 

Asker &Bærum BS

2. vara

Unni Brattås Andresen

Eidsvoll BS

3. vara

Thorolf Holter

Hurdal BS

Regnskapsfører

Grethe Ludvigsen

 

Revisorer:
Kjell Burås, Hurdal BS og
Thorolf Holter, Hurdal BS

Valgkomite:

Leder: Trond Buttingsrud, Asker & Bærum BS

Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS. og 

Se  utfyllende kontaktinformasjon til styremedlemmene nedenfor.

Leder.  

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Tlfnr. 63 96 30 57

Mobil. 970 84 134

E-post umyra@online.no

 

Nestleder.

Ketil Melvold

Jeppedalsvegen 5

2090 Hurdal

Tlfnr. 63 01 07 96

Mobil. 906 83 067

E-post k-melvol@online.no

 

Studieleder.

Jo Arne Ødegård

Ullerengutua 9

2100 Skarnes.

Mobil. 977 25 086

E-post jo-oedeg@online.no

 

Kasserer.

Jorunn Sandbraathen

Sørkedalsveien 921

0758 OSLO

Mobil. 902 59 442

E-post msandbra@gmail.com

 

Styremedlem.

Magne Stenersen,

Sandergutua 54,
 
2089 Eidsvoll
 
 

Mobil   900 74 110

E post  magne.stenersen@gmail.com

 

 

Varamedlemmer:

1. vara Ketil Jørstad  E-post ketil.joerstad@gmail.com

2. vara Unni Brattås Andresen E-post unni.brattaas@gmail.com

 3. vara .Thorolf Holter E-post thorolf.holter@gmail.com

 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as