Oslo  Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Ta kontakt.

Leder 

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Telefon: ,63 96 30 57

Mobil:  ,970 84 134

Mail : umyra@online.no

Eller fylkessekretær Svein Kåre Eggebø

Spektrumveien 3

0666 OSLO

E-post sveinke@getmail.no

Mobil: 909 78 371