Årsmøtet i Østfold

Vi hadde felles åpent møte med Akershus og Oslo i år. Møtet var lagt til Trøgstad og ordfører, Saxe Frøshaug, kom og fortalte om bygda. Merete Furuberg hadde innlegg om landbrukspolitikk og vi hadde innlegg om Gjensidige og REKO.

Årsmøtet i Østfold - les hele saken

Årsmøte og åpent møte 24. mars kl. 10.00

Østfold Bonde og Småbrukarlag er i år 100 år og årsmøtet er lagt til Båstad. Vi har i år den åpne delen sammen med Akershus Bonde- og Småbrukarlag. Leder i NBS kommer, ordfører i Trøgstad kommer. Meld deg på du også! Vi starter kl. 10.00 med kaffe!

Årsmøte og åpent møte 24. mars kl. 10.00 - les hele saken

Landbrukshelga 2018

Østfold Bonde- og småbrukarlag deltar også i 2018 på Landbrukshelga som arrangeres 10. og 11. februar på Fredriksten Hotell i Halden. Vi deltar med 6 skogbruksfaglige kortkurs over 2 dager. Det er også lagt inn fellesbolker både lørdag og søndag. Ta med familie, naboer og møt opp!

Landbrukshelga 2018 - les hele saken

Invitasjon til åpent møte

Vi inviterer til åpent møte på Tomb vg. skole 11. oktober kl. 18.00

Tema: Ungdom og rekruttering

Invitasjon til åpent møte - les hele saken

Fagdag med Juletreproduksjon

16. august inviterte vi til fagdag om produksjon av juletrær. Vi fikk en flott innføring med både teori og praktisk opplegg.

Det var også tid til en pause med pølser og kaffe.

Fagdag med Juletreproduksjon - les hele saken

Invitasjon til Fagdag

Vi inviterer alle våre medlemmer til gratis Fagdag i juletreproduksjon onsdag 16. august.

Invitasjon til Fagdag - les hele saken

Lyst til å prøve deg på Bondens marked?

 Grip mulighetene på gården!

 Bondens marked er en lavterskel salgskanal som eies av produsentene selv. Det er enkelt, rimelig og morsomt å delta. Vi ønsker nå å få med flere produsenter, og du kan få prøve å være med på marked.