ÅPENT MØTE PÅ TOMB VG SKOLE

ØBS inviterer til åpent møte 12. oktober kl. 19.00 på Tomb vg. skole med tema "Ungdom og rekruttering"

Therese Rudi kommer til Råde 12. oktober 2016 for å snakke om ungdom og rekruttering til landbruket.

Det blir en god kaffepause slik at du får tid til å snakke med kolleger og det blir åpnet for samtale og spørsmål.