ÅRSMØTE I ØSTFOLD BONDE-OG SMÅBRUKARLAG

Årsmøtet avholdes lørdag 11. februar på Tomb vg. skole.

Fungerende leder i NBS, Arne Lofthus kommer. Kommer du?

 

 

 

Program:

10.00-10.30 Kaffe og kringle

10.30-13.00 Åpent møte:

Tema: Landbruksmeldinga – Stortingsmelding 11

Innleder: Arne Lofthus, nestleder i Norsk Bonde og småbrukarlag

Spørsmål og debatt

 

Lokale organisasjoner presenterer seg

 

Lunsj

 

Årsmøte

14.00-14.30 Informasjon fra Gjensidige bank og forsikring

14.30-15.30 Årsmøte med valg

 

Sakspapirer vil bli delt ut ved ankomst

 

Velkommen!

 

 

 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as