Østfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

ÅRSMØTE I ØSTFOLD BONDE-OG SMÅBRUKARLAG

Årsmøtet avholdes lørdag 11. februar på Tomb vg. skole.

Fungerende leder i NBS, Arne Lofthus kommer. Kommer du?

 

 

 

Program:

10.00-10.30 Kaffe og kringle

10.30-13.00 Åpent møte:

Tema: Landbruksmeldinga – Stortingsmelding 11

Innleder: Arne Lofthus, nestleder i Norsk Bonde og småbrukarlag

Spørsmål og debatt

 

Lokale organisasjoner presenterer seg

 

Lunsj

 

Årsmøte

14.00-14.30 Informasjon fra Gjensidige bank og forsikring

14.30-15.30 Årsmøte med valg

 

Sakspapirer vil bli delt ut ved ankomst

 

Velkommen!