Årsmøte i Tune Bonde og småbrukarlag

Årsmøtet avholdes 8. februar kl. 18.00

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I

TUNE BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

 

 

Tune BS avholder sitt årsmøte på Storstuen til Råde Bo- og Servicesenter mandag 08. februar kl. 18.00.

Forslag kan sendes til Lars M.H.Ravneng

E-post: lmohar@online.no

Tlf : 962 32 560

Vi får besøk av Henriette som vil fortelle om historien og hold av Smålensgåsa

Det vil bli servert rundstykker, kaffe og noe å bite i til kaffen.

Hovedinngang 2

Parkering på «nye» parkeringsplassen til Råde stasjon.

 

 

VEL MØTT

Styret Tune BS


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as