Årsmøte og åpent møte 24. mars kl. 10.00

Østfold Bonde og Småbrukarlag er i år 100 år og årsmøtet er lagt til Båstad. Vi har i år den åpne delen sammen med Akershus Bonde- og Småbrukarlag. Leder i NBS kommer, ordfører i Trøgstad kommer. Meld deg på du også! Vi starter kl. 10.00 med kaffe!

Program: Kl. 10.00 Åpning med kaffe og registrering Kl. 11.00 Ny landbrukspolitikk v/Merete Furuberg Kl. 11.45 Forsikringsavtalen med Gjensidige Kl. 12.00 REKO Kl. 12.15 Lunsj og utlodning Kl. 13.00 Årsmøtesaker Østfold Bonde- og Småbrukarlag er i år 100 år. Vi håper at mange vil delta, og av hensyn til bevertning ber vi om Påmelding innen 15. mars! Til sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no eller tlf 916 03 616


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as