Østfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Husk åpent møte og årsmøte

Åpent møte med leder Merete Furuberg som innleder fra kl. 10.00 - Årsmøte fra kl 14.00

Sted: Bøndenes Hus, Råde

Tid: Lørdag 13. februar 2016 kl. 10.00

Program:

10.00-10.30 Kaffe og kringle

10.30-13.00 Åpent møte:

Tema: Aksjon «Ny landbrukspolitikk – matvaresikkerhet»

Innleder: Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Debatt

Lokale produsenter presenterer seg

Lunsj med tradisjonsmat fra lokale produsenter

 

Årsmøte

14.00-14.30 Informasjon fra Gjensidige bank og forsikring

14.30-15.30 Årsmøte med valg

 Sakspapirer vil bli delt ut ved ankomst

 

Velkommen!