Østfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Kontakt

Fylkesleder
Reidar Isebakke
Sarpsborgveien 3, 1640 Råde
 
Mobil 918 24 712
E-post: reidais@online.no
 
Fylkessekretær
Lillian Ørka
Varteigveien 1043
1735 Varteig
 
Mobil 916 03 616
E-post:  sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no