Kontakt

Fylkesleder
Reidar Isebakke
Sarpsborgveien 3, 1640 Råde
 
Mobil 918 24 712
E-post: reidais@online.no
 
Fylkessekretær
Lillian Ørka
Varteigveien 1043
1735 Varteig
 
Mobil 916 03 616
E-post:  sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as