Styret i Østfold Bonde- og småbrukarlag

Leder Reidar Isebakke
Kasserer Per Omvik
Styremedlem Lars Morten Hagerup Ravneng
Styremedlem Arild Moe
Styremedlem Mai Katrine Revhaug
Vara Marianne Omvik
Vara Fritz Blomquist
Vara Terje Bjørlo

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as