Østfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Styret i Østfold Bonde- og småbrukarlag

Leder Reidar Isebakke
Kasserer Per Omvik
Styremedlem Lars Morten Hagerup Ravneng
Styremedlem Arild Moe
Styremedlem Mai Katrine Revhaug
Vara Marianne Omvik
Vara Fritz Blomquist
Vara Terje Bjørlo

 


Velg ditt fylkeslag
<