Vellykket møte på Tomb vg. skole

Styreleder i ØBS, Reidar Isebakke og foredragsholder, Therese Rudi Foto: Terje Bjørlo

Onsdag 12. oktober inviterte Østfold Bonde- og småbrukarlag til åpent møte på Tomb vgs. i Råde med tema «ungdom og rekruttering». Leder i Østfold Bonde- og småbrukarlag Reidar Isebakke, ønsket Therese Rudi og de frammøtte velkommen. Therese Rudi, utdannet agronom med vekt på økologisk landbruk, hadde tatt veien fra Ringebu for å dele sine tanker og erfaringer med et trettitalls frammøtte, de langt fleste ungdommer.

Den 25 år gamle odelsjenta har en imponerende CV. Hun har allerede i flere år vært leder i Ringebu-Fåvang bonde- og småbrukarlag. Hun sitter i fylkesstyret i Oppland, og har tidligere vært sentralstyremedlem i Norges bonde- og småbrukarlag. Da regjeringen satte ned sitt rekrutteringsutvalg i mars 2015, var Therese Rudi representant for Bonde- og småbrukarlaget. Rapporten ble for øvrig lagt fram 27. januar i år. Hun har i ett års tid arbeidet for Q-meieriene som rådgiver. Det siste har hun blitt sterkt kritisert for, både på sosiale medier og på telefon. Det gikk faktisk så langt at hun på facebook-sida si måtte ta et oppgjør med dette, spesielt fordi mange ringte foreldrene hennes. En milliard mennesker i verden lever på eller under sultegrensen sa Rudi. Hun viste til FN som opplyser at matvareproduksjonen i verden må øke med 70 prosent innen år 2050. Klimaendringer, utarming av matjord og befolkningsvekst er globale utfordringer som er viktig å ha med seg når norsk landbrukspolitikk skal utformes. Norges selvforsyningsgrad er nå på under 40 prosent. Kun 3 prosent av Norges areal er egnet til jordbruk, og antall aktive bønder i Norge er nå nede i 40 000. Therese Rudi kom også inn på anbefalinger som et flertall i regjeringens rekrutteringsutvalg hadde kommet fram til. Det er viktig å satse på landbruksskolene. Nå er det ingen formelle krav for å kunne bli bonde. Dette bør endres, slik at det blir formelle kompetansekrav. Det er viktig å få flere jenter inn i landbruket. Velferdsordninger må vektlegges sterkere, som ordningen med avløsere. På spørsmål fra salen understreket Rudi viktigheten av odelsloven. Den er et viktig verktøy for å få flere jenter inn i yrket. Hun mente også at jentene ofte ser annerledes på drift og investeringer enn guttene. Rudi kunne absolutt anbefale ungdommene å søke en framtid som bonde. Hun har selv planene klare, og vil satse på eget gårdsbruk. Hun mente at yrket bød på frihet, siden du i stor utstrekning kan bestemme over egen arbeidsdag. Du må tro på deg selv. Ingen blir rik i dette yrket, etter Rudi sin mening verdens viktigste yrke.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as