Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte 2018

Et vellykket årsmøte er over for denne gang.

Nytt styre er valgt

Nytt styret ble valgt
Leder:
Nils Melbøe, Sandnes BS                                  Gjenvalgt 1.år 
Nestleder: 
Torbjørn Norland, Strand og Forsand BS        Gjenvalgt 2.år
Styremedlem: 
Svein Magne Skadsem, Sandnes BS                Gjenvalgt 1.år 
Geir Aksdal Tysvær og Bokn BS                        Gjenvalgt 2.år 
Ingvild Sønstabø Tysvær og Bokn BS               Ikke på valg
Kjell Helland, Strand og Forsand BS                 Ikke på valg
Sofie Eckhoff Gjermestad, Eigersund BS         Ikke på valg

Varamedlemmer alle valgt for 1. år
1. Magnus Tjåland, Sandes BS 
2. Svein Erik Ørsland, Egersund BS 
3. Stig A. Helgesen, Tysvær og Bokn BS

Bildene er av nyvalgt leder og nestleder Nils Melbøe og Torbjørn Norland og Fylkessekretær Vivian Huglen.

Heidi Puntervoll var leder i redaksjonskomiteen, hun hadde også med seg, Stig A. Helgesen, Svein Erik Ørsland, Morten Osaland og Trond Norland


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as