Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldinger fra Rogaland BS

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2017
(aarsmelding-2017-til-trykk.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2016
(rbs-2016-liten-fil.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(rbs-aarsmelding-2015.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(rbs-arsmelding-2014-.pdf, 5MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as