Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte i RBS 2017

I 2017 blir årsmøtet i Rogaland Bonde og Småbruakarlag på Victoria Hotell i Stavanger 11.-12. mars. Hold av datoen!

Invitasjon med informasjon om hvor mange utsendinger de ulike lokallagene kan stille med kommer snart!

Programmet planlegges i disser dager, men styret går god for at det blir både kjekt og interessant!

God jul fra styret i RBS!