Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Landbruksmøte på Hjelmeland

Landbruksmøte på Hjelmeland Samfunnshus mandag 6. mars kl 19.30

Sven Arne Lie holder hovedinnlegget

Sted: Hjelmeland Samfunnshus, Askvikbakken 1, 4130 Hjelmeland

 

Velkommen!