Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag i Rogaland BS

 

     
lokallag leder/adresse telefon og e-post
     
     
Strand og Forsand BS Trond Norland 906 92 674
  Nordlandsvegen 142  
  4130 Hjelmeland  
     
Hjelmeland BS Egil Ulvestad 51 75 06 31
  Tutlandsvegen 142 eulves@online.no
  4130 Hjelmeland  
     
Finnøy BS Harald Wiig Bjørn-Nielsen 51 71 09 72
  4168 Byre harald@skansen-urtehage.no
     
     
Sandnes BS Morten Oseland 51 67 22 64
  Noredalen 63  mortenoseland@hotmail.com
  4308 Sandnes  
     
 Jæren BS  Tom Ove Øksnevad  901 95 894
  Øksnevadvegen 160  tomove@malmorstad.no
  4353 Klepp stasjon  
     
 Egersund BS  Svein Narve Veshovda  913 12 164
   Veshovdaveien 139  svein.narve.veshovda@dabb.no
  4372 Egersund   
     
 Bjerkreim BS  Arnold Helland  414 37 743
   Helland  arhellan@online.no
   4387 Bjerkreim  
     
 Tysvær og Bokn BS  Vivian Huglen  93 23 01 01
  Nesveien 91 vivian.h