Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Pressemelding om Landbruksmeldinga

Den nye landbruksmeldinga som ble lagt fram i dag av Jon Georg Dale fra FRP foreslår en rekke endringer som til sammen, kraftig vil svekke landbruket og forbrukernes interesser!

Hovedpunkter i forslaget

 Fjerning av markedsordninger som betyr større prisvariasjoner og fare for mermatsvinn. Matvarekjedene vil styrke sin stilling på bekostning av bonden.

 Sentralisering av produksjonen og mindre bruk av norske resurser. Jord i distriktene vil få mindre verdi. Importen av matvarer vil øke og dermed redusere norsk sysselsetning og verdiskapning.

 Pris og effektivitet blir rettesnoren, mens den norske forbrukeren er opptatt av kvalitet og kortreist mat.

Nå er det opp til Stortinget å få endret denne meldinga i en framtidsretta retning,der bruk av norske resurser og arbeidskraft kommer i høgsetet. Vi trenger ikke mer av det gammeldagse “dekk og dieseljordbruket” i Norge. RBS har tillit til at Stortinget ser dette ansvaret!

Med hilsen

Nils Melbøe

Leiar i RBS

916 68 440

/share/mime/48/pdf.png Pressemelding om Landbruksmeldinga fra NBS sentralt ved fungerende leder Arne Lofthus
(pressemelding-landbruksmeldinga.pdf, 132kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as