Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Program årsmøte RBS

Årsmøte 2017

Program for årsmøte i Rogaland Bonde og Småbrukarlag, Hotell Victoria i Stavanger 

Laurdag 11. mars

10.30 – 12.00                           Ankomst, lunsj, innsjekking og registrering

12.00 – 12.45               Opprop

                                    Godkjenning av innkalling og saksliste

                                    Val av møteleiarar, sekretærar og redaksjonsnemnd

                                    Val av 2 til å skrive under protokollen

                                    Innkomne forslag

                                    Årsmøtetale ved fylkesleiar Nils S. Melbøe

 

12.45 – 16.00                        Landbrukspolitisk møte

Tema: Familiejordbruk eller industri? Utvikling i norsk og internasjonalt landbruk

                                                Kva er målet for norsk landbrukspolitikk?                                   

Professor Dag Jørund Lønning, rektor Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling i Rogaland

                                    Stortingsrepresentant og 2. nestleiar for Krf,  Olaug Bollestad

  1. 1.     Stortingskandidat for SV og LO sekretær,  Solfrid Lerbrekk

                                    Elin Bergerud, styremedlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag

                                    

16.00 – 16.30              Kaffepause med litt å bite i  

 

16.30 -  18.00                         Årsmelding, regnskap, Budsjett og arbeidsplan

                                    Valg v/ Arnold Helland leiar av Valgkomiteen

19.30                                    Middag og sosialt samvær. Lotteri

                                   

 

Søndag 12. mars

08.00 -  09.00                        Frokost

09.00 -  13.00                         Innovasjon Norge v/ Rådgiver Jøran Orstad Johansen

Gjensidigeavtalen v. repr. fra Gjensidige Torbjørn Norland

                                    Stortingsmelding 11 og Tine v/ Askild Eggebø

                                    Foran jordbruksforhandlingene v/ Elin Bergerud NBS

                                    TISA og TTIP v/ Leiv Olsen leiar i Nei til EU

                                    Studietur til Sveits v/Torbjørn Norland RBS           

                                    Det avsettes 30 min. til hver programpost, samt korte pauser

                                    

13.00 -13.30                        Avslutning av årsmøte, behandling av uttalelser mv.

13.30                                    Lunsj/hjemreise

                                    

Det må takast forbehold om tidsplan og eventuelle innleiarar