Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Program årsmøte RBS

Årsmøte 2017

Program for årsmøte i Rogaland Bonde og Småbrukarlag, Hotell Victoria i Stavanger 

Laurdag 11. mars

10.30 – 12.00        Ankomst, lunsj, innsjekking og registrering

12.00 – 12.45        Opprop

                               Godkjenning av innkalling og saksliste

                                Val av møteleiarar, sekretærar og redaksjonsnemnd

                                Val av 2 til å skrive under protokollen

                                Innkomne forslag

                                Årsmøtetale ved fylkesleiar Nils S. Melbøe

 

12.45 – 16.00         Landbrukspolitisk møte

                                Tema: Familiejordbruk eller industri? Utvikling i                                                       norsk og internasjonalt landbruk

                                Kva er målet for norsk landbrukspolitikk?                                   

Professor Dag Jørund Lønning, rektor Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling i Rogaland

Stortingsrepresentant og 2. nestleiar for Krf,  Olaug Bollestad

1.  Stortingskandidat for SV og LO sekretær,  Solfrid Lerbrekk

Elin Bergerud, styremedlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag

                                    

16.00 – 16.30          Kaffepause med litt å bite i  

 

16.30 -  18.00         Årsmelding, regnskap, Budsjett og arbeidsplan

                                 Valg v/ Arnold Helland leiar av Valgkomiteen

19.30                       Middag og sosialt samvær. Lotteri

                                   

 

Søndag 12. mars

08.00 -  09.00       Frokost

09.00 -  13.00       Innovasjon Norge v/ Rådgiver Jøran Orstad Johansen

                              Gjensidigeavtalen v. repr. fra

                              Gjensidige Torbjørn Norland                                                         

                                Stortingsmelding 11 og Tine v/ Askild Eggebø

                                Foran jordbruksforhandlingene v/ Elin Bergerud NBS

                                TISA og TTIP v/ Leiv Olsen leiar i Nei til EU

                                Studietur til Sveits v/Torbjørn Norland RBS           

              Det avsettes 30 min. til hver programpost, samt korte pauser

                                    

13.00 -13.30           Avslutning av årsmøte, behandling av uttalelser mv.

13.30                       Lunsj/hjemreise

                                    

Det må takast forbehold om tidsplan og eventuelle innleiarar


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as