Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Program årsmøte RBS

Årsmøte 2017

Program for årsmøte i Rogaland Bonde og Småbrukarlag, Hotell Victoria i Stavanger 

Laurdag 11. mars

10.30 – 12.00                           Ankomst, lunsj, innsjekking og registrering

12.00 – 12.45               Opprop

                                    Godkjenning av innkalling og saksliste

                                    Val av møteleiarar, sekretærar og redaksjonsnemnd

                                    Val av 2 til å skrive under protokollen

                                    Innkomne forslag

                                    Årsmøtetale ved fylkesleiar Nils S. Melbøe

 

12.45 – 16.00                        Landbrukspolitisk møte

Tema: Familiejordbruk eller industri? Utvikling i norsk og internasjonalt landbruk

                                                Kva er målet for norsk landbrukspolitikk?                                   

Professor Dag Jørund Lønning, rektor Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling i Rogaland

                                    Stortingsrepresentant og 2. nestleiar for Krf,  Olaug Bollestad

  1. 1.     S