Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Styret i Rogaland BS

STYRET I RBS 2017

LEIAR

Nils Melbøe

Kyllesveien 59

4308 Sandnes

Epost: ns-planter@online.no

Tlf: 916 68 440

 

NESTLEIAR

Torbjørn Norland

Norlandsvegen 29

4120 Tau

Epost: tonorlan@online.no

Tlf: 970 35 225

 

STYREMEDLEMMER

Ingvild Sønstabø

(Kasserer)

Nesvegen 106

5567 Skjoldastraumen

Epost: isoensta@online.no

Tlf: 920 46 740

 

Sven Magne Skadsem 

Killinglandveien 96 

4312 Sandnes

Epost: svenmagne@live.no

Tlf: 911 35 558

 

Geir Aksdal

Vågavegen 74

5561 Bokn

Epost: geiaks@online.no

Tlf: 909 54 910

 

Sophie Eckhoff Gjermestad

Gjermestadveien 60

4375 Hellvik

Epost: post@gjermestad.no

Tlf: 480 27 448

 

Kjell Helland

Amdalsveien 48

4120 Tau

Epost: kjhel3@online.no

Tlf: 922 00 853

 

1. VARA

Magnus Tjåland

Sandnes 

2. VARA

Svein Erik Ørsland

Egersund

 

3.VARA

Stig Arild Helgesen

Nesvegen 106

5567 Skjoldastraumen

Epost: sahelgesen@gmail.com

Tlf: 418 56 697

 

FYLKESSEKRETÆRER

Vivian Huglen

Nesvegen 91

5567 Skjoldastraumen

Epost: vivian.huglen@gmail.com

Tlf: 932 30 101


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as