Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Styret i Rogaland BS

 

       
verv navn/adresse telefon e-post
       
Leder Nils Melbøe 916 68 840 ns-planter@online.no
  Kyllesvn. 59    
  4308 Sandnes    
       
Nestleder Torbjørn Norland 970 35 255 tonorlan@online.no
  Nordlandsvegen 29 51 74 53 05  
  4120 Tau    
       
Styremedlem Geir Aksdal    
       
       
       
Styremedlem Sven Magne Skadsem 911 35 558 svenmagne@live.no 
  Kvernelandsvn. 94  479 56 005  
  4323 Sandnes    
       
Styremedlem Ingvild Sønstabø 920 46 740 isoensta@online.no
 (Kasserer) Nesvegen 106    
  5567 Skjoldastraumen    
       
Styremedlem John Olav Stangeland 414 06 101  joningrid@yahoo.no
  Brathetlandsveien 164    
  4308 Sandnes     
       
 Styremedlem Lise Brunborg  920 48 114 lise.brunborg@gmail.com 
 (sekretær) Nedstrandsgt 87 A    
   Stavanger    
       
 1. vara Tormod Omdal 99631652 torm-omd@online.no
  Åsen 110    
  4387 Bjerkreim    
       
2. vara Sophie Eckhoff Gjermestad 51 49 67 11 post@gjermestad.no
  Gjermestadvn 60    
  4375 Hellvik     
       
3. vara Lena Sofie Time Lundberg    
       
       
       

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as