Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Ungdomsinvitasjon til fylkesårsmøtet 11 og 12 mars 2017

Vi i RBS ønsker å sette deg som ungdomsmedlem i fokus. Derfor vil vi spesielt invitere alle ungdomsmedlemmer til årsmøtet vårt.

Møtet blir avholdt på hotell Viktoria i Stavanger.

På side 3 i Årsmeldinga ser du et mer detaljert program.

Møtet er gratis, inklusive mat, årsmøtemiddag og overnatting for våre inviterte ungdomsrepresentanter.

 

Vi kommer til å fokusere på utviklingen i landbruket. Hvor går veien videre?

Noen av våre innledere er:

Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling, og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB)

Elin Bergerud styremedlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Med nyslått master i landbruk og bonde i Buskerud

Dessuten blir det innlegg av mange gode utsendinger, politikere og kanskje fra deg og!

Påmelding innen søndag 5 mars til:

Torbjørn Norland på SMS 970 35 255 eller mail tonorlan@online.no

Nils Melbøe 916 68 440 eller mail ns-planter@online.no

Hjertelig Velkommen!