Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Ungdomsinvitasjon til fylkesårsmøtet 11 og 12 mars 2017

Vi i RBS ønsker å sette deg som ungdomsmedlem i fokus. Derfor vil vi spesielt invitere alle ungdomsmedlemmer til årsmøtet vårt.

Møtet blir avholdt på hotell Viktoria i Stavanger.

På side 3 i Årsmeldinga ser du et mer detaljert program.

Møtet er gratis, inklusive mat, årsmøtemiddag og overnatting for våre inviterte ungdomsrepresentanter.

 

Vi kommer til å fokusere på utviklingen i landbruket. Hvor går veien videre?

Noen av våre innledere er:

Dag Jørund Lønning, professor i nyskaping og bygdeutvikling, og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB)

Elin Bergerud styremedlem i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Med nyslått master i landbruk og bonde i Buskerud

Dessuten blir det innlegg av mange gode utsendinger, politikere og kanskje fra deg og!

Påmelding innen søndag 5 mars til:

Torbjørn Norland på SMS 970 35 255 eller mail tonorlan@online.no

Nils Melbøe 916 68 440 eller mail ns-planter@online.no

Hjertelig Velkommen!


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as