Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldingar

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2017
(sfbs-arsmelding-2017-red.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2016
(sfbs-arsmelding-2016.pdf, 2MB)

/share/mime/48/msword.png Årsmelding 2014
(arsmote-2015-referat.doc, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(sfbs-arsmelding-2015_1.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as