Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldingar

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2017
(sfbs-arsmelding-2017-red.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding for 2016
(sfbs-arsmelding-2016.pdf, 2MB)

/share/mime/48/msword.png Årsmelding 2014
(arsmote-2015-referat.doc, 77kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(sfbs-arsmelding-2015_1.pdf, 2MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as